Spisak zaposlenih u Sekretarijatu za finansije i spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 

 
 
 
 
  

 

 


 

ZAKONSKA REGULATIVA

 

Završni račun budžeta Opštine bijelo Polje za 2019.godinu

Vodič kroz budžet za građane za 2020.godinu 

 
 
 
 
 
 
 
 

ODLUKE I AKTI

 

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2021.godinu

Odluku o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020.godinu

Odlukao izmjeni Odluke o vlsini budžetskih sredstava za flnansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020.godinu

Odluka o lokalnim administrativnim taksama opštine Bijelo Polje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinu

Odluka o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019. godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2017.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2016.godinu


 FINANSIRANJE POLITIČKIH PARTIJA

 

 

Finansijska kartica ženskih organizacija 2021.godine

Finansijska kartica za februar 2021.godine

Finansijska kartica ženskih organizacija 2021.godine

Finansijska kartica ženskih organizacija 2020.godine

Finansijska kartica za decembar 2020. godine  

Finansijska kartica za novembar 2020. godine  

Finansijska kartica za oktobar 2020. godine

Finansijska kartica za septembar 2020. godine  

Finansijska kartica za avgust mjesec 2020. godine

Finansijska kartica za jul mjesec 2020. godine

Finansijska kartica za jun mjesec 2020. godine

Finansijska kartica za maj mjesec 2020. godine

Finansijska kartica za mart mjesec 2020. godine

Finansijska kartica za februar mjesec 2020. godine - I

Finansijska kartica za februar mjesec 2020. godine - II

Pregled dugovanja

 


Zahtjeve, obavještenja i ugovore koje se tiču javnih nabavki možete pogledati ovdje