Izvještaj o radu za 2017.godinu
 
Izvještaj o radu za 2016. godinu

ZAKONSKA REGULATIVA

Zaključak kojim se zatvaraju se mjere 1.1 Podsticaj razvoja ruralnog turizma; 1.2 Podsticaj za nabavku specijalnih vozila sa mini hladnjačama za prevoz voća i povrća; 1.4 Unapređenje zdravstvenih usluga na ruralnom području; 1.5 Podrška osnivanju i funkcionisanju poljoprivrednih udruženja; 1.6 Promocija i edukacija iz oblasti ruralnog i održivog razvoja i 2.2 Održivo korišćenje zemljišta; 2.3 Održivo korišćenje rječnih tokova i 2.5 Ublažavanje i smanjivanje prirodnih hazarda (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), iz Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu

Zaključak o prekidu dalje realizacije za tekuću godinu mjere 2.4 Zaštita i unapređenje životne sredine i biodiverziteta i mjera 1.3. Razvoj seoske infrastrukture

Zaključak o prekidu dalje realizacije za tekuću godinu (2020.godinu,) mjere 2.1 Održivo korišćenje planinskih pašnjaka

Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021.godinu

Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020.godinu

Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2019.godinu

Zaključak o prekidu dalje realizacije za tekuću godinu (2019 godinu) mjere, 1.3 Razvoj seoske infrastrukture, 1.5 Promocija i edukacija iz oblasti ruralnog i održivog razvoja i 2.5 Ublažavanje i smanjenje uticaja prirodnih hazarda (očuvanje broja grla, komada stoke)

Zakon o zaštiti prirode("Službeni list Crne Gore", br.054/16)

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju("Službeni list Crne Gore", br. 056/09, 018/11, 040/11, 034/14, 001/15, 030/17, 051/17)

Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2018.godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi",br.012/18)

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2017.godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi",br.012/18)

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu("Službeni list RCG", br. 080/05, Službeni list Crne Gore", br. 040/10, 073/10, 040/11, 027/13, 052/16)

Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 080/05, Službeni list Crne Gore", br. 054/09, 040/11, 042/15, 054/16,055/18)

Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11, 039/16)

Rješenje o utvrđivanju akustičnih zona u opštini Bijelo Polje


 

 IZDATA RJEŠENJA:2021

 

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br.09/04-322/20-5910/4-82 od 12.01.2021.godine


IZDATA RJEŠENJA:2020

 

 

Rješenje-nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.09/04-322/20-3672/1-67 od 24.07.2020.godine

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-332/20-3384/1-63 od 03.07.2020.godine

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.322-09/4-600-2/20 od 17.01.2020.godine

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-331/20-3903/1-73 od 04.08.2020.godine

Obustavlja se postupak za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-332/20-2264/2-57 od 23.06.2020.godine

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-322/20-2116/2-54 od 03.07.2020.godine

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-331/20-3805/1-69 od 29.07.2020.godine

Rješenje-nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-322/20-2153/1-56 od 08.06.2020.godine

Rješenje-nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-332/20-3688/1-66 od 23.07.2020.godine

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br.322-600/2/2-09/4-37/20 od 07.04.2020.godine

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-322/20-3335/2-46 od 15.07.2020.godine

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-322/20-3087/2-60 od 02.09.2020.godine

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-322/10-1532/1-44/20 od 27.04.2020.godine

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-322/20-3642/2/47 od 15.07.2020.godine

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.09/4-332/10-1641/1-45 od 13.05.2020.godine


IZDATA RJEŠENJA:2019

 

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. 20/4-2334/1-55/19 od 22.07.2019.godine

Obustavlja se postupak za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br.20/4-166/3-52/19 od 19.07.2019.godine

Rješenje o odbijanju zahtjeva br 20/4-743/3-8/19 od 26.06.2019.godine

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br. 20/4-1442/3-39/19 od 10.06.2019. godine

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br. 20/4-4576/3-186/18 od 10.06.2019. godine

Rješenje-nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. 20/4-1886/1-48/19 od 07.06.2019.godine

Rješenje-nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. 20/4-1294/1-34/19 od 23.04.2019.godine 

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. 20/4-748/1-9/19 od 13.03.2019.godine

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br.20/4-6217/3-217/18 od 22.01.2019.godine 

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. 20/4-525/1-5/19 od 22.02.2019.godine

 

 


 

IZDATA RJEŠENJA:2018

 

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. 20/4-6431/1-220/18 od 18.12.2018.godine

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. 20/4-5916/1-214/18 od 18.12.2018.godine

Rješenje-potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. 20/4-5915/1-213/18 od 18.12.2018.godine

Rješenje-saglasnost na Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja Lokalne studije lokacije mHe ''Lještanica'' na životnu sredinu br. 20/4-7642/1-183/18 od 12.12.2018.godine

Rješenje-nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu br 20/4-5773/1-211/18 od 10.12.2018.godine,

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br 20/4-9189/3-196/18 od 6.11.2018.godine,

Rješenje o potrebnom Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu, Crnogorski Telekom AD Podgorica za izgradnju bazne stanice mobilne telefonije ''Ribarevine'' br.up.br.20/4-4986/1-192/18 od 08.10.2018.godine

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/3-3987/1 od 27.07.2018.godine, 

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/3-3936/1 od 27.07.2018.godine,

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1973/1 od 26.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/3-2591/1 od 25.07.2018.godine,

Rješenje o odbijanju zahtjeva br 20/2-3906/1 od 20.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1801/1 od 20.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/3-2446/1 od 17.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-2269/1 od 16.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-2257/1 od 16.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1605/1od 16.07.2018.godine,

Rješenje o odbijanju zahtjeva br 20/2-2313/1 od 13.07.2018.godine,

Rješenje-saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu DOO ''Selektor'', 13.08.2018.godine,

Rješenje o potrebnom Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu DOO ''Milka-MDK'',12.07.2018.godine,

Rješenje o odbijanju zahtjeva br 20/2-2359/1 od 11.07.2018.godine,

Rješenje o odbijanju zahtjeva br 20/2-2331/1 od 11.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1033/1 od 11.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1274/1 od 10.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1261/1 od 10.07.2018.godine,

Rješenje o odbijanju zahtjeva br 20/2-2543/1 od 09.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1609/2 od 09.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1431/1 od 09.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/3-2175/2 od 06.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/5-1433/1 od 04.07.2018.godine,

Rješenje o procjeni uticaja na životnu sredinu DOO ''I&N STIL'', 02.07.2018.godine,

Rješenje o potrebnom Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu DOO ''Mesopromet'',02.07.2018.godine,

Rješenje o potrebnom Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu DOO ''Farma Franca'', 02.07.2018.godine,

Rješenje o potrebnom Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu Lukač Bernard,02.07.2018. godine,

Rješenje o potrebnom Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu DOO Selektor, 02.07.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-2153/1 od 29.06.2018.godine

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1176/1 od 29.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1721/1 od 28.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1884/1 od 27.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1475/1 od 26.06.2018.godine

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1069/1 od 25.06.2018.godine

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-15/7-1489/1 od 14.06.2018.godine

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-15/7-1663/1 od 13.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/3-1635/2 od 13.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1598/1 od 13.06.2018.godine,

Rješenje o odbijanju zbog nepotpune dokumentacije br 20/1-1536/1 od 13.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-15/7-1515/1 od 13.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1741/1 od 08.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1608/1 od 08.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1585/1 od 07.06.2018.godine,

Rješenje o odbijanju zbog nepotpune dokumentacije br 20/2-1697/1 od 05.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-15/7-1500 od 05.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/5-1369/1 od 05.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/5-1180/1 od 05.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-1672/1 od 04.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-1181 od 04.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/5-1053/1 od 04.09.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-1664/1 od 01.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-15/7-1474/1 od 01.06.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-1483/1 od 28.05.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-1326/1 od 28.05.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-1215/1 od 24.05.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-1269/1 od 23.05.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-1200/1 od 23.05.2018.godine,

Rješenje o odbijanju zbog nepotpune dokumentacije br.20/2-1325/1 od 17.05.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-1170/1 od 17.05.2018.godine,

Rješenje o odbijanju zbog nepotpune dokumentacije br.20/2-01-3956/1 od 15.05.2018.godine,

Rješenje o procjeni uticaja na životnu sredinu DOO ''Agrotim MM'',11.05.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/3-1192/1 od 09.05.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/1-1226/2 od 08.05.2018.godine,

Rješenje o procjeni uticaja na životnu sredinu DOO Auto centar ''Pit Stop'',26.04.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-15/7-1663/1 od 13.06.2018.godine

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/3-1635/2 od 13.06.2018.godine

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-1598/1 od 13.06.2018.godine

Rješenje o odbijanju zbog nepotpune dokumentacije br 20/1-1536/1 od 13.06.2018.godine

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br 20/2-15/7-1515/1 od 13.06.2018.godine

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-01-3576/1 od 25.04.2018.godine,

Rješenje za podsticaj ruralnog i održivog razvoja br.20/2-1177/1 od 23.04.2018.godine,

Rješenje o procjeni uticaja na životnu sredinu DOO ''Put Gross'',05.04.2018.godine,

Rješenje o procjeni uticaja na životnu sredinu DOO ''Farma Franca'',03.04.2018.godine,

Rješenje o procjeni uticaja na životnu sredinu DOO ''Magic Mont'',02.04.2018.godine,

Rješenje o procjeni uticaja na životnu sredinu DOO ''MMM Smolović'',26.02.2018.godine,