SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

1.        

Esmer Ličina

Samostalni savjetnik III

2.        

Ana Bulatović

Samostalni savjetnik I

3.        

Mirela Pućurica

Samostalni savjetnik I

4.        

Violeta Obradović

Viši namještenik IV – daktilograv – kurir

5.        

Stojan Janković

Samostalni referent IV za geodetske poslove

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.        

Ljubomir Sošić

Direktor

1407,28 €

  01.09. 2020