SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

1.        

Ilić Pavle

Samostalni referent,vođa smjene

2.        

Mrdak Milovan

Samostalni referent,vođa smjene

3.        

Mitrović Branislav

Samostalni referent,vođa smjene

4.        

Karišik Srđan

Samostalni referent,vođa smjene

5.        

Femić Dubravka

Samostalni referent-tehnička sekretarka

6.        

Zaimović Nermin

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

7.        

Matijević Milan

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

8.        

Medojević Radomir

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

9.    

Vlaović Danilo

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

10.    

Radović Vladimir

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

11.    

Kujović Mulaz

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

12.

Hajdaragić Anes

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

13.    

Moračanin Vladimir

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

14.    

Veličković Darko

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

15.    

Filip Tošić

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

16.    

Radović Saša

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

17.    

Salemović Ermin

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

18.

Rebronja Aldin

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac

19.    

Sijarić Eldin

Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac, pripravnik

20.

Spahić Dženan Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac, pripravnik

21.

Čogurić Milan Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac, pripravnik

22.

Mićović Sava Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac, pripravnik

23.

Trubljanin Almin Samostalni referent-Vatrogasac-spasilac, pripravnik

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.        

Milonja Rakonjac

Komandir

1786,49 €

  Januar 2021.godine