Centar za kulturu, "Vojislav Bulatović Strunjo" u saradnji sa Rotari klubom Bijelo Polje organizuje donatorski koncert KUD-a "Tekstilac".

Prikupljena novčana sredstva od prodaje ulaznica biće upotrijebljena za dvije akcije: Adaptacija prostora za potrebe Kluba umjetnika Bijelog Polja i Kupovina neophodnih uredaja za Dom starih u Bijelom Polju.

Koncert će se održati u velikoj sali Centra za kulturu u subota, 18. mart 2023. u 19h, cijena ulaznice 3€.