ORGANI LOKALNE UPRAVE:
PREDSJEDNIK OPŠTINE

Mr Petar Smolović,  predsjednik

Tel: +382 (0) 50 432 630; Fax: +382 (0) 50 432 393;
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje, Crna Gora
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

POTPREDSJEDNICI:

Nermin Bećirović, potpredsjednik Opštine

Tel: +382 (0) 50 432 646; Fax: +382 (0) 50 432 393;
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje, Crna Gora
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Tufik Bojadžić, potpredsjednik Opštine

Tel: +382 (0) 50 432 646; Fax: +382 (0) 50 432 393;
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje, Crna Gora
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

GLAVNI
ADMINISTRATOR

Ernedin Ćeranić, vd glavnog administratora

Tel/fax: +382 (0) 50 432 118
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

GLAVNI GRADSKI
ARHITEKTA

Bisera Alihodžić, glavna gradska arhitektica

Tel/fax:+382 (0) 50 431 260
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

MENADŽER
OPŠTINE

Fahrudin Begović, menadžer Opštine

Tel/fax:+382 (0) 50 431 260
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SEKRETARIJATI:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Haris malagić, sekretark

Tel: +382 (0) 50 431 415 E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretarijat za finansije

Alida Nuhodžić, sekretarka

Tel: +382 (0) 50 432 300
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretarijat za preduzetništvo

Elmedin Hodžić, sekretar

Tel/fax: +382 (0) 50 435 491
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

Haris Šahman, sekretar

Tel: +382 (0) 50 432 921
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

Duško Ružić, sekretar

Tel: +382 (0) 50 432 300 aTel: +382 (0) 50 484 911
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

Jasmin Ćorović, sekretar

Tel/fax:+382 (0) 50 484 803
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Muzafer Badžić, sekretar

Tel: +382 (0) 50 484 810
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretarijat za izgradnju

Mensur Hajdarpašić, sekretar

Tel: +382 (0) 50 484 802
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretarijat za poljoprivredu

Kemal Alić, sekretar

Tel: +382 (0) 50 484 020
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

DIREKCIJE:

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

Ljubomir Sošić, direktor

Tel: +382 (0) 50 432 512
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

UPRAVE:

Uprava javnih prihoda

Admir Mustajbašić, direktor

Tel: +382 (0) 50 432 814
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Uprava za logistiku, zaštitu i održavanje

Mujo Vreva, direktor

Tel: +382 (0) 50 432 534
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

POSEBNE SLUŽBE:

Služba komunalne policije

Dušan Drašković, načelnik

Tel: +382 (0) 50 484 807
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba zaštite i spašavanja

Milonja Rakonjac, komandir

Tel: +382 (0) 50 123; +382 (0) 50 432 260
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za unutrašnju reviziju

Milena Šćekić, rukovodilac

Telefon: +382 (50) 432 817
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

STRUČNE SLUŽBE:

Služba predsjednika Opštine

Rukovodi mr Petar Smolović, predsjednik Opštine

Tel: +382 (0) 50 431 899; Fax: +382 (0) 50 432 630;
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba glavnog administratora

Rukovodi Ernedin Ćeranić, vd glavnog administratora

Tel/fax +382 (0) 50 432 118
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba glavnog gradskog arhitekte

Rukovodi Bisera Alihodžić, glavna gradska arhitektica

Tel/fax:+382 (0) 50 431 260
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za zajedničke poslove

Bojan Obradović, rukovodilac

Tel: +382 (0) 50 432 534
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.