Zahtjev

Izrada elaborata eksproprijacije puta Srđevac-Sušica-I faza, u dužini od 9,4 km

07/19/2019
Obavještenje Izrada elaborata eksproprijacije puta Srđevac-Sušica-I faza, u dužini od 9,4 km  07/29/2019
Ugovor  Izrada elaborata eksproprijacije puta Srđevac-Sušica-I faza, u dužini od 9,4 km   08/06/2019