Zahtjev

Izrada geodetskog elaborata eksproprijacije za UP-152 koja je nastala od kat.parcela br.74/27, 74/50,74/54, 74/55, 74/56, 74/57, 74/58, KO Nedakusi-Opština Bijelo Polje

11/01/2019
Obavještenje Izrada geodetskog elaborata eksproprijacije za UP-152 koja je nastala od kat.parcela br.74/27, 74/50,74/54, 74/55, 74/56, 74/57, 74/58, KO Nedakusi-Opština Bijelo Polje 11/08/2019
Ugovor  Izrada geodetskog elaborata eksproprijacije za UP-152 koja je nastala od kat.parcela br.74/27, 74/50,74/54, 74/55, 74/56, 74/57, 74/58, KO Nedakusi-Opština Bijelo Polje 11/18/2019