Zahtjev

Izrada revizije glavnog projekta vodovodne i fekalne kanalizacione mreže rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci u dužini od oko 1450m

12/30/2019
Obavještenje  Izrada revizije glavnog projekta vodovodne i fekalne kanalizacione mreže rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci u dužini od oko 1450m 01/14/2020
Ugovor Izrada revizije glavnog projekta vodovodne i fekalne kanalizacione mreže rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci u dužini od oko 1450m 01/15/2020