Zahtjev

Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta “Banjice”

02/21/2020
Obavještenje Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta “Banjice” 02/27/2020 
Ugovor Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta “Banjice” 03/02/2020