Predsjednik Opštine Bijelo Polje razmatrao je predlog Nacrta Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2012-2016. god. i ocjenu evaluatora u vezi sa njim te u vezi sa tim na osnovu člana 60 stav 1 tačke 14 statuta Opštine Bijelo Polje (sl. List Crne Gore-opštinski propisi) br 21/10 donio sledeći:

 

OPŠTINA BIJELO POLJE

- PREDSJEDNIK-

84000 Bijelo Polje,ul.Slobode bb tel/fax 38250432-630

Br. 01-

Bijelo Polje,  18.05.2012. god.

 

Predsjednik Opštine Bijelo Polje razmatrao je predlog Nacrta Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2012-2016. god. i ocjenu evaluatora u vezi sa njim te u vezi sa tim na osnovu člana 60 stav 1 tačke 14 statuta Opštine Bijelo Polje (sl. List Crne Gore-opštinski propisi) br 21/10 donio sledeći:

 

Z a k lj u č a k

 

-Utvrdjuje se Nacrt Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2012-2016. god.

-Nacrt plana stavlja se na javnu raspravu do 10.06.2012 god (20 dana).

-Zadužuje se Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i grupa za izradu plana da organizuju i sprovedu Javnu raspravu u skladu sa utvrdjenim planom Javne rasprave.

-Radi upoznavanja što šireg kruga zainteresovanih subjekata sa sadržajem Nacrta plana tekst Nacrta plana objavljuje se na web-site Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

-Pozivaju se zainteresovani gradjani i pravna lica sa područja Opštine Bijelo Polje da se uključe u proces javne rasprave i da daju svoj doprinos da Plan bude što kvalitetniji.

-Primjedbe predlozi i sugestije dostavljaju se Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj na I-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj ulica Slobode bb preko arhive do kraja Javne rasprave.

-Zadužuje se Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i radna grupa za izradu Plana da nakon okončanja Javne rasprave razmotri sve prispjele primjedbe, predloge i sugestije, uradi izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi koji će uz predlog Plana i mišljenje Ministarstva ekonomije dostaviti Skupštini Opštine Bijelo Polje na razmatranje.

 

01/2___

B.Polje 18.05.2012.god

Predsjednik,

Aleksandar Žurić

 

 

Preuzmite dokument