Program održavanja javne rasprave gradjana o nacrtu Lokalnog plana za unapredjenje socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih usluga – servisa 2012-2016 godine

 

 

Red. Br.

Mjesto održavanja

Dan

Datum

Čas

1.

Mjesni centar Rasovo

 

Utorak

26.06.2012.

10.00

2.

 

Dom za stara lica

Utorak

26.06.2012 .

13.30

 

3.

 

Skupštinska sala

Četvrtak

28.06.2012

11.00

 

- Nacrt Lokalnog plana za unapredjenje socijalne inkluzije/ razvoj lokalnih socijalnih usluga –servisa 2012-2016 godine možete preuzeti ili imati na uvid na web sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me

Javnim raspravama će u ime predlagača prisustvovati :

-Ovlašćeni predstavnici Organa lokalne uprave

-Članovi Radnog tima za izradu Lokalnog plana

-Partneri

 

 

OPŠTINA BIJELO POLJE