Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 48 i 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 i člana 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m: 

 

DVADESET PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 06.04.2021. godine, (utorak) sa početkom u 10 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

  1. Zaključak kojim se predlaže Vladi Crne Gore - Ministarstvu finansija i socijalnog staranja da obezbijedi veći iznos finansijskih sredstva u  kapitalnom budžetu Crne Gore za 2021. godinu za nastavak realizacije kapitalnih projekata na teritoriji opštine Bijelo Polje (Ski centar Cmiljača  i Đalovića pećina) koji su od suštinskog značaja za razvoj Bijelog Polja i zaustavljanje daljeg iseljavanja stanovništva;

 

  1. Zaključak kojim se predlaže Skupštini Crne Gore - Odboru za ekonomiju, finansije i budžet da podnese amandman na Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu, kojim bi se planirao veći iznos finansijskih sredstva u kapitalnom budžetu za nastavak realizacije kapitalnih projekata na teritoriji opštine Bijelo Polje (Ski centar Cmiljača i Đalovića pećina), koji su od suštinskog značaja za razvoj Bijelog Polja i zaustavljanje daljeg iseljavanja stanovništva.

 

 

       Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.             

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

                                                                                                        Predsjednica, 

                                                                                                          Nemša Omerhodžić, s.r.