Na osnovu člana 3 stav 1 tačka 4  i člana 10 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 010/21) koji realizuje Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, Komisija za kontrolu i provjeru osnovanosti zahtjeva po osnovu ovog Programa za 2021. godinu, na sastanku 17.06.2021.godine, utvrdila je bodovnu rang listu 46 kandidata koji su predali zahtjeve po osnovu podsticajne mjere 1.4. Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika) i sačinila Zapisnik broj 09–041/21–5669 od 17.06.2021. godine. Na osnovu odredbi iz člana 3 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu i kreiterijuma za bodovanje, objavljuje se:

Bodovna lista

 kandidata za dodjelu plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap

REDNI BROJ

DATUM PRIJEMA

BROJ PREDMETA

IME I PREZIME

MJESTO

BROJ BODOVA

1

10.05.2021

2508

MIROSAVA MOČEVIĆ

ZATON

29

2

26.04.2021

2183

MERSIJA BISO

CRNIŠ

25

3

27.04.2021

2283

MUAMER HADŽIBEGOVIĆ

RASOVO

25

4

26.04.2021

2180

DALIBOR VELIČKOVIĆ

NJEGNJEVO

23

5

26.04.2021

2184

RAMIJA BAHOR

TRUBINA

23

6

26.04.2021

2192

ALDIN SULJEVIĆ

METANJAC

23

7

11.05.2021

2552

ERNADA KOLIĆ

GODIJEVO

21

8

14.05.2021

2949

SABAHUDIN OMEROVIĆ

POTKRAJCI

21

9

26.04.2021

2215

SEMIN EROVIĆ

PODA

19

10

29.04.2021

2357

SUAD ĆATOVIĆ

KUKULJE

19

11

31.05.2021

3310

SLAVICA SLOVIĆ

SUTIVAN

19

12

26.04.2021

2185

FUAD LUKAČ

BISTRICA

17

13

26.04.2021

2216

VESELIN RAKONJAC

POTKRAJCI

17

14

05.05.2021

2416

FAIK OMEROVIĆ

POTKRAJCI

17

15

17.05.2021

2982

ERMIN KASUMOVIĆ

LOZNICE

17

16

19.05.2021

3043

SEID SULJEVIĆ

KANJE

17

17

31.05.2021

3306

EŠEF ALILOVIĆ

SUTIVAN

17

18

04.05.2021

2383

ZAIM KAPETANOVIĆ

DOBRAKOVO

16

19

26.04.2021

2182

GVOZDEN KNEŽEVIĆ

SUTIVAN

15

20

26.04.2021

2186

MIRKO KNEŽEVIĆ

SUTIVAN

15

21

26.04.2021

2217

DŽEMAL FAKIĆ

BISTRICA

15

22

27.04.2021

2282

ESAD SPAHIĆ

CRNČA

15

23

17.05.2021

2972

NENAD FEMIĆ

CEROVO

15

24

19.05.2021

3034

IZET ŠUKURICA

POTKRAJCI

14

25

31.05.2021

3309

ZORAN RADOVIĆ

RADULIĆI

14

26

05.05.2021

2417

AMELA SALKOVIĆ

POTKRAJCI

13

27

11.05.2021

2553

MEVLUDA SULJEVIĆ

KANJE

13

28

31.05.2021

3308

HARIS ĆATOVIĆ

SUTIVAN

13

29

31.05.2021

3311

AVDULAH MEKIĆ

RASOVO

12

30

28.04.2021

2321

SAFET ADŽIBULIĆ

BOLJANINA

10

31

11.05.2021

2551

HAJRIZ KUJOVIĆ

METANJAC

10

32

14.05.2021

2947

VUKAŠIN NEDOVIĆ

ZATON

10

33

25.05.2021

3171

ALMIR ŠABANOVIĆ

GUBAVAČ

9

34

27.04.2021

2284

SABIT PEPLJAK

LOZNICE

7

35

29.04.2021

2349

SAFEDIN IDRIZOVIĆ

DŽAFIĆA BRDO

7

36

14.05.2021

2946

IZO MEKIĆ

RASOVO

7

37

19.05.2021

3033

MARKO HAJDUKOVIĆ

MEDANOVIĆI

7

38

31.05.2021

3307

ĐORĐE BULATOVIĆ

PAVINO POLJE

7

39

27.04.2021

2285

RAMIZA NASUFOVIĆ

SUTIVAN

6

40

24.05.2021

3095

TOMISLAV JOKSIMOVIĆ

LJEŠNICA

5

41

26.04.2021

2181

IGOR PETRIĆ

RIBAREVINE

2

42

07.05.2021

2482

SUAD ŠABOVIĆ

BRESTOVIK

2

43

07.05.2021

2447

SREĆKO TVRDIŠIĆ

NJEGNJEVO

0

44

14.05.2021

2948

PAVIĆ PEROVIĆ

RASOVO

0

45

27.05.2021

3228

EKREM HADŽIBEGOVIĆ

BISTRICA

0

46

27.04.2021

2275

LJILJANA POPOVIĆ

LOZNICE

NEMA REG GAZDINSTVO

 

Bodovna lista kandidata za dodjelu plastenika u 2021. godini utvrđena je u skladu sa uslovima i kriterijumima propisanim članom 3 tačka 4 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 010/21), objavljenom na sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me, odnosno na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova.

Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. usvojen je na sjednici Skupštine Opštine Bijelo Polje 30 i 31.03.2021. godine, objavljen je 16.04.2021. u Službenom listu  Crne Gore- opštinski propisi, br. 010/21, a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Službenom listu Crne Gore. Na osnovu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 010/21), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj  dodjeljuje 13 plastenika poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Bijelog Polja u 2021. godini.

Sekretarijat je ranije javno obavijestio pravna i fizička lica koja se bave zaštitom životne sredine, registrovane poljoprivredne proizvođače i gazdinstva da je donio Rješenje  broj 09-331/21-5199 od 04.06.2021. godine kojom se prekida dalja realizacija podsticajne mjere 1.4 Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika),Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 10/21), zbog  utroška sredstava za ovu mjeru.

U ovom roku do prekida realizacije mjere 1.4. Sekretarijat je zaprimio 46 zahtjeva, po svakom je formiran predmet i izvršena administrativna i terenska kontrola. 

Kandidati koji ostvaruju pravo na dodjelu plastenika shodno Programu mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu će biti obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o dodjelu plastenika.

Bodovna rang lista će biti objavljena na oglasnoj table Opštine Bijelo Polje i na zvaničnom sajtu www.bijelopolje.co.me

 

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj