Na osnovu člana 35đ i člana 119  Zakona o zaštiti i spašavanju("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016) člana 46, člana 88 stava 1  tačka 2, kao i stava 2 isog člana Zakona o šumama („Sl. List Crne Gore“, br. 074/10 od 17.12.2010, 040/11 od 08.08.2011., 047/15 od 18.08.20159), člana 327 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 070/03 od 25.12.2003, 013/04 od 26.02.2004, 047/06 od 25.07.2006, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08 od 27.06.2008, 025/10 od 05.05.2010, 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 064/11 od 29.12.2011, 040/13 od 13.08.2013, 056/13 od 06.12.2013, 014/15 od 26.03.2015, 042/15 od 29.07.2015, 058/15 od 09.10.2015, 044/17 od 06.07.2017, 049/18 od 17.07.2018, 003/20 od 23.01.2020), člana 154 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019)  a shodno izraženom rizuku od nastanka požara na otvorenom i  izraženoj opasnosti za ljude, materijalna dobra i prirodnu sredinu, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje  Bijelo Polje dana 04.08.2020. godine donosi:

 

                                        NAREDBU

-za postupanje u periodu rizika od nastanka požara na otvorenom  -

 

  1. Zabranjuje se:
  • ložitenje vatre i ostavljati zapaljene predmete na mjestima na kojima postoji povećana opasnost od izbijanja i širenja požara (u parkovima, putnim pojasevima i na drugim mjestima na kojima postoji sasušena trava, lišće i drugi lako zapaljivi predmeti i materije);
  • zabranjeno je loženje vatre i odlaganje predmeta koji mogu prouzrokovati požar u šumi i na šumskom zemlištu;

 

  1. Zadužuju se Služba zaštite i spašavanja da:
  • preduzme hitne aktivnosti na utvrđivanju požarnih opasnosti na otvorenom, na teritoriji opštine  Bijelo Polje - identifikovati “kritične tačke” i preduzeti preventivne mjera da se ove opasnosti otklone i redukuju;
  • u saradnji sa Komunalnom policijom, Sekretarijatom za inspekcijske poslove hitno formira Mobilni tim za dvadesetčetvoročasovni monitoring nad identifikovanim “kritičnim tačkama” visokog i srednjeg rizika od nastanka požara; 

 

  1. Zadužuju se Mjesne zajednice na teritoriji opštine Bijelo Polje da: 
  • upozore mještane i informišu ih o zabranama loženja;
  • da posredstvom organizovanih požarnih dežurstava pruže podršku čuvarima šuma i šumskog zemljišta (lugarima) i neposredno vrše monitoring na terenu nadležnosti mjesne zajednice;
  • da po izbijanju požara blagovremeno prijave počinica  nadležnim službama za procesuiranje (CB Bijelo Polje, Komunalna policija). 

 

Izuzeće naredbe:

Ukoliko poljoprivredno gazdinstvo, domaćinstvo ili pojedinac kojem je krajnje neophodno spaljivanje otpadi u u cilju adekvatne pripreme poljoprivredne proizvodnje, dužno je zahtijevati paljenje u strogo kontrolisanim uslovima. To podrazumijeva obavezu obavještavanja predstavnika Mjesne zajednice, koji će u vidu zahtjeva dostaviti podatke Službi zaštite i spasavanja kako bi isplanirali i odredili vrijeme paljenja, mjesto paljenja, način paljenja i  uz obavezno prisustvo vatrogasca - spasioca iskontrolisati paljevinu u cilju spriječavanja daljeg širenja požara.

Evidencija mora sadržati : datum zahtjeva za  kontrolisano paljenje, ime i prezime lica - domaćinstvo koje zahtijeva paljenje, zahtijevano vrijeme i mjesto požara, razlog paljenja i kontakt telefon lica koje je odgovorno za paljenje. Zadužuje se Služba zaštite i spašavanja da odobri, isplanira, organizuje, iskontroliše i iskoordinira aktivnostima u cilju suzbijanja mogućnosti širenja požara i da o tome void evidenciju.

Protiv nesavjesnih počinilaca požara će se nakon operativnih radniji nadležnih organa, a shodno zakonskoj regulativi, podnijeti prekršajne ili krivične prijave.

Naredba stupa na snagu danom objave na Zvaničnoj stranici Opštine Bijelo Polje i važi do 31. Oktobra 2021. godine.

 

Petar Smolović

rukovodilac Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Bijelo Polje