Na osnovu člana 16 stav 1 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija („Sl.list Crne Gore – opštinski propisi“ br: 34/11),  Odbor za izbor i imenovanja objavljuje:

  

Listu kandidata koji su predloženi od strane nevladinih organizacija

za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

  1. Rafet Mulić

 

Predlagači:

 -  NVO „ROMI SA SJEVERA“,

-  Centar za razvoj aktivizma i volonterizma kod mladih „KAN“,

-  NVO „GLUVONIJEME OSOBE“,

-  NVU „Romski pokret“,

-  NVU „KLUB KULTURE“,

-  NVU „Udruženje osoba sa invaliditetom ELIPSA“ ,

-  NVO „ CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO“- NGO „Enterprise“ ,

-  NVU„ LENS“.

 

  1. Anđela Španjević

Predlagač:

  -NVO „Euromost“.

 

 

 

 

Skupština opštine Bijelo Polje

Odbor za izbor i imenovanja