Na osnovu Odluke o finansiranju sporta (Sl CG- OP- BP 08/19 br. odl. 02-1148), člana 25 predviđeno je da JU Centar za sport i rekreaciju dodjeljuje jednom godišnje priznanja iz oblasti sporta. Shodno navedenoj Odluci i Pravilniku o dodjeli godišnjih priznanja iz oblasti sporta br. 428/19 JU Centar za sport i rekreaciju objavljuje:

Javni poziv

za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2021.godinu

 

Odlukom o finansiranju sporta (Sl CG- OP- BP 08/19 br.odl. 02-1148), člana 28 i 29 sportska organizacija je dužna dostaviti JU Centar za sport i rekreaciju dopis sa predlogom sportista i sportskih organizacija za dodjelu priznanja za 2021.godinu u sledećim kategorijama:

1.Najbolji sportista,

2.Mladi perspektivni sportista,

3.Sportska ekipa godine,

4.Sportski radnik godine,

5.Trener godine,

Sportske organizacije predlažu sportiste i sportske radnike koji svoje djelovanje ostvaruju na teritoriji Opštine Bijelo Polje, kao i sportske organizacije  čije je sjedište na teritoriji Opštine Bijelo Polje, a postigli su zapažene rezultate u 2021. godini. Predlog za priznanje mora biti obrazložen i dostavljen JU Centar za sport i rekreaciju- Komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli JU Centar za sport i rekreaciju i na sajtu Opštine Bijelo Polje.

Uz predloge za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta JU Centar za sport i rekreaciju poziva sportske organizacije da dostave sve postignute rezultate svojih članova na državnim prvenstvima ovjerenim od strane matičnih saveza. Prijave dostaviti na adresi JU Centar za sport i rekreaciju, Ul. Nedeljka Merdovića broj 13, 84000 B.Polje, ili lično dostaviti u prostorijama Centra za sport.

Sve dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana 07:00-15:00 u JU Centar za sport i rekreaciju.

                                                                                                

  JU Centar za sport i rekreaciju

                                                                                                    Direktor 

Marko Maslovarić