Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2021.godini, na osnovu člana 3 Odluke o raspodjeli sredstva za finansiranje  projekata za mlade preduzetnike u 2021.godini (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi ”, br.36/21 ), uz shodnu primjenu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija       (“ Sluzbeni list Crne Gore-opštinski propisi ”, br.04/17 ) i Javnog poziva za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2021.godini, objavljenog 29.11.2021.godini,  u t v r d  i l a   j e

 

P R E L I M I N A R N U   R A N G   L I S T U

biznis planova

 

Broj

Naziv

 

   Bodova

 

1.

Biznis plan : “Proizvodnja unutrašnjih vrata od medijapana”

Preduzetnik: Miloš Šćekić

 

 

     259

 

2.

 

 

Biznis plan: Autoservis “EM”

Preduzetnik : Emin Mekić

 

   

     257

 

3.

 

Biznis plan: “Agencija za čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih objekata”

Preduzetnik: Jagoš Korać

 

 

     234

 

4.

 

Biznis plan : Autoperionica “Loznice”

Preduzetnik: Denin Crnovršanin

 

 

     213

 

5.

 

Biznis plan : “Muški frizerski salon”

Preduzetnik: Sadin Bećirović

 

 

     175

 

6.

 

Biznis plan : “Paintball 050”

Preduzetnik : Alen Ćatović

 

 

     154

 

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Na Preliminarnu rang listu biznis planova, učesnici Javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja liste na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine. Prigovor se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2021.godini.

 

 

Broj:04-019/21-11619-2122                                                       

Bijelo Polje, 17.12.2021.god.                                                           

Predsjednik Komisije,

Miloš Kljajević