Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2021.godini, na osnovu člana 3 Odluke o raspodjeli sredstva za finansiranje  projekata za podršku ženskom preduzetništvu  u 2021.godini (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi ”, br.36/21 ), uz shodnu primjenu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija   (“ Sluzbeni list Crne Gore-opštinski propisi ”, br.04/17 ) i Javnog poziva za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu u 2021.godini, objavljenog 29.11.2021.godini,  u t v r d  i l a   j e

 

RANG LISTU BIZNIS PLANOVA

na Javnom pozivu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu

 

BROJ

NAZIV

BODOVI

1.

 

Naziv biznis plana: Krojački salon “Sanela“

Preduzetnica: Sanela Ćatović

 

52,2

2.

 

Naziv biznis plana:Baby –tex

Preduzetnica: Popara Elma

 

48,2

3.

 

Naziv Biznis plana: Butik muške, ženske i dječje odjeće LUI

Preduzetnica: Mirela Šukurica

 

 

41,6

4.

Naziv biznis plana: Dostavno vozilo za distribuciju proizvoda „Naš sokić“

Preduzetnica: Bojana Joksimović

 

41,2

      5.

 

Naziv biznis plana: Psihološko savjetovalište „PS- CONSULTING“

Preduzetnica: Džafić Enisa

 

41

     6.

 

Naziv biznis plana: Unapređenje za moj biznis

Preduzetnica: Čardaklija Jasna

 

40

     7.

 

Naziv biznis plana: MOJ MARKET

 Preduzetnica: Marina Mijović

 

36,4

     8.

Naziv Biznis plana            Djelatnost turističke agencija – tour operator

Preduzetnica: Lejla Ljuca – White Field Travel d.o.o.

 

35.6

 

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Na Preliminarnu rang listu biznis planova, učesnice  Javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja liste na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine. Prigovor se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2021.godini.

 

Broj:04-                                                       

Bijelo Polje, 17.12.2021.god.    

 

 

Predsjednica Komisije

Nemša Omerhodžić

                                                                                                               


Rang listza biznis planova na Javnom pozivu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu...pdf