Na osnovu člana 3 stav 1 tačka 4  i člana 10 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br.022/22) po osnovu podsticajne mjere 1.4. Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika) i Javnog poziva za besplatnu dodjelu plastenika za proizvodnju povrća za 2022.godinu broj 09-308/22-5803 od 30.maja 2022. godine, objavljuje se:

Bodovna lista

kandidata za dodjelu 17 plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap iz podsticajne mjere 1.4 - Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika), prema sljedećem  opadajućem redosljedu:

 

Red broj

Datum podnosenja zahtjeva

Djelov. broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Adresa

Ukupno bodova

1

03.06.2022

3174

SANDRA ŠĆEKIĆ

FEMIĆA KRŠ

41

2

31.05.2022

2980

DŽEMILA ĆOROVIĆ

LOZNA

35

3

01.06.2022

3030

MEDINA ŠUKURICA

POTKRAJCI

35

4

10.06.2022

3578

DENIZA HASANOVIĆ

DOBRAKOVO

35

5

07.06.2022

3330

MERSIDA KOLIĆ

RASOVO

33

6

14.06.2022

3761

ZAIM KAPETANOVIĆ

DOBRAKOVO

33

7

13.06.2022

3610

ERSID LJUCA

KRUŠEVO

31

8

07.06.2022

3285

ELMIRA SULJEVIĆ

KANJE

29

9

07.06.2022

3301

IZO MEKIĆ

RASOVO

29

10

10.06.2022

3601

ERMIN KASUMOVIĆ

RASOVO

29

11

14.06.2022

3741

RADIVOJE GOJAČANIN

NEDAKUSI

29

12

10.06.2022

3576

AMELA SALKOVIĆ

POTKRAJCI

27

13

14.06.2022

3817

SAKIB MUŠOVIĆ

GODUŠA

27

14

15.06.2022

3860

ZORAN JEREMIĆ

RAVNA RIJEKA

27

15

02.06.2022

3103

HARIS ĆATOVIĆ

SUTIVAN

25

16

08.06.2022

3441

DRAGIĆ NEDOVIĆ

PRIJELOZI

24

17

09.06.2022

3494

LJUBIŠA LEKOVIĆ

PAVINO POLJE

24

18

10.06.2022

3606

ELMA POPARA

GODIJEVO

24

19

13.06.2022

3639

GANO ADŽAJLIĆ

POTKRAJCI

24

20

02.06.2022

3062

MAJDA BEĆIROVIĆ

NEDAKUSI

23

21

13.06.2022

3698

MELIDA ALILOVIĆ

SUTIVAN

23

22

15.06.2022

3877

MEVLUDA SULJEVIĆ

KANJE

23

23

13.06.2022

3717

NADA RADOVIĆ

RADULIĆI

22

24

07.06.2022

3295

HANKIJA ADŽIBULIĆ

BOLJANINA

20

25

13.06.2022

3697

RADMILA ŠĆEKIĆ

TRUBINA

20

26

01.06.2022

3032

VALENTINA ČABARKAPA

POTKRAJCI

19

27

10.06.2022

3569

JULKA BRADIĆ

NEDAKUSI

19

28

13.06.2022

3700

LAZAR PEROVIĆ

RASOVO

19

29

15.06.2022

3856

IZET ŠUKURICA

POTKRAJCI

19

30

02.06.2022

3094

FAIK OMEROVIĆ

POTKRAJCI

17

31

06.06.2022

3277

MUSTAFA BEKTAŠEVIĆ

RASOVO

17

32

07.06.2022

3300

ALMIR ŠABANOVIĆ

GUBAVAČ

17

33

08.06.2022

3432

BAJO BAOŠIĆ

GRANČAREVO

17

34

09.06.2022

3495

JASMIN OMEROVIĆ

POTKRAJCI

17

35

13.06.2022

3699

HAJRIZ KUJOVIĆ

METANJAC

17

36

13.06.2022

3695

MILUTIN ANIČIĆ

RASOVO

17

37

14.06.2022

3811

EKREM ŠUKURICA

POTKRAJCI

17

38

13.06.2022

3614

DARKA VUKIĆEVIĆ

BOLJANINA

16

39

07.06.2022

3331

REFIK HADŽIBEGOVIĆ

BISTRICA

12

40

07.06.2022

3372

JAŠAR ĆOROVIĆ

LOZNA

12

41

14.06.2022

3818

SUAD ŠAHMAN

LOZNA

10

42

14.06.2022

3779

MIRSAD OMEROVIĆ

POTKRAJCI

9

43

15.06.2022

3875

MILAN DAMJANOVIĆ

TOMAŠEVO

9

44

09.06.2022

3493

ĆEMAL ZORONJIĆ

BISTRICA

7

45

13.06.2022

3696

PREDRAG RAKOVIĆ

NJEGNJEVO

7

46

14.06.2022

3780

SLAVIŠA ZEKOVIĆ

PAPE/TOMAŠEVO

6

47

15.06.2022

3876

DRAŽEN GOJAČANIN

SUTIVAN

6

48

03.06.2022

3180

RADOLJUB TIMOTIJEVIĆ

NJEGNJEVO

5

49

06.06.2022

3262

DEJAN MINIĆ

SUTIVAN

5

50

08.06.2022

3431

MILENKO RUDIĆ

RAVNA RIJEKA

5

51

08.06.2022

3440

DRAGIŠA GRANDOV

RAVNA RIJEKA

5

52

14.06.2022

3777

KASIM HASANOVIĆ

DOBRAKOVO

5

53

14.06.2022

3794

SLAVKO DANGUBIĆ

ZATON

5

54

14.06.2022

3816

PETKO JANKOVIĆ

ZATON

5

55

15.06.2022

3824

RADOVAN BULATOVIĆ

KRUŠEVO

5

56

15.06.2022

3882

ESAD ZEĆIROVIĆ

LAHOLO

5

57

14.06.2022

3819

VELJKO ĐUROVIĆ

LOZNA

2

58

03.06.2022

3177

RADOVAN FEMIĆ

FEMIĆA KRŠ

0

59

10.06.2022

3602

MILIVOJE VLAOVIĆ

GRANČAREVO

0

60

14.06.2022

3742

SAŠA SIMOVIĆ

TOMAŠEVO

0

61

14.06.2022

3776

MIODRAG RAKOVIĆ

NJEGNJEVO

0

 

Na osnovu odredbi iz člana 3 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu koji realizuje Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj i kriterijuma za bodovanje, Komisija za kontrolu i provjeru osnovanosti zahtjeva po osnovu ovog Programa, na sastanku 29.07.2022.godine, utvrdila je bodovnu rang listu kandidata koji su predali zahtjeve i sačinila Zapisnik broj 09–308/22–7395 od 29.07.2022. godine.

Bodovna lista kandidata za dodjelu plastenika u 2022. godini utvrđena je u skladu sa uslovima i kriterijumima propisanim članom 3 tačka 4 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 22/22), objavljenom na sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me, odnosno na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova. Bodovanje zahtjeva izvršilo se na sljedeći način: Podnosilac zahtjeva je registrovani poljoprivredni proizvođač – 12 bodova; Podnosilac zahtjeva već posjeduje plastenički prostor pod zasadom od 100m2 - 200m2, odnosno 1-3 plastenika – 10 bodova; Podnosilac je osoba ženskog pola – 8 bodova; Podnosilac zahtjeva je osoba sa 40 i manje godina starosti – 6 bodova; Podnosilac u užoj porodici ima 5 i više članova – 5 bodova (pod užom porodicom se podrazumijeva bračni drug i njihova djeca biološka ili usvojena); Podnosilac zahtjeva u užoj porodici ima nezaposlenih punoljetnih članova porodice, bez dodatnih primanja – 2 boda po nezaposlenom članu porodice.

Pravo apliciranja na konkurs imali su registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Bijelo Polje, za dodjelu jednog plastenika. Na osnovu prethodno raspisanog javnog poziva postupka jednostavne nabavke broj 22347-2/2022 za nabavku i ugradnju plastenika za zaštićenu poljoprivrednu proizvodnju, shodno raspoloživim sredstvima iz Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 022/22). Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj dodjeljuje 17 plastenika poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Bijelog Polja u 2022. godini.

Komisija je konstatovana da je Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje opštinskom sajtu www.bijelopolje.co.me, na osnovu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu („Službeni list CG- opštinski propisi“, br. 022/22) i mjere 1.4. - Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika), objavio: Javni poziv za besplatnu dodjelu plastenika za proizvodnju povrća za 2022.godinu broj 09-308/22-5803 od 30.maja 2022. godine koji je bio otvoren do 15.06.2022. godine.

U ovom roku predviđenom Javnim pozivom za realizaciju mjere 1.4. Sekretarijat je zaprimio 66 zahtjeva, po svakom je formiran predmet i izvršena administrativna i terenska kontrola tokom koje je utvrđeno da u 5 zahtjeva dokumentacija nije bila potpuna.   

Stranka ima pravo na obavještenje kao i uvid u spise predmeta. Nezadovoljni kandidat ima pravo podnošenja prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove bodovne liste sekretaru Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj.

Kandidati koji ostvaruju pravo na dodjelu plastenika shodno Programu mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu će biti obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o dodjelu plastenika.

Bodovna rang lista će biti objavljena na oglasnoj table Opštine Bijelo Polje i na zvaničnom sajtu www.bijelopolje.co.me

 

Komisija za kontrolu i provjeru osnovanosti zahtjeva po osnovu ovog Programa za 2022.godinu

  1. Vasko Radović
  2. Fahrudin Ćorović
  3. Alen Suljević

 

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj