Na osnovu člana 28 Zakona o elektronskim medijima (“Sl.list CG” br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16 i 92/17),  člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11) i Javnog poziva broj 02-016/22-7423 objavljenom u Dnevnom listu „Pobjeda“ 16.08.2022.godine, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje

 

LISTU

 predloženih kandidata za imenovanje dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“

 

  1. Ajsela Madžgalj

Kandidat iz oblasti obrazovanja

 Predlagači:

-    JU Gimnazija “Miloje Dobrašinović”;

-    JU Srednja elektro-ekonomska škola;

-    Biotehnički fakultet - Centar za kontinentalno voćarstvo Bijelo Polje;

-    Obrazovni centar Malac genijalac;

-   JU Osnovna škola “Vuk Karadžić”;

-   JU Osnovna škola “Milomir Đalović”;

-   JU Osnovna škola “Milovan Jelić”;

-   JU Osnovna škola “9.Maj”;

-   JU Osnovna škola “Krsto Radojević”;

-   JU Osnovna škola “Pavle Žižić”;

-   JU Osnovna škola “Mladost” ;

-   JU Osnovna škola “Nedakusi”;

-   JU Osnovna škola “21.Maj”.

 

  1. Ferko Ćatović

Kandidat iz oblasti obrazovanja

 Predlagači:

-  JPU “Dušo Basekić”;

-  JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje;

-  JU Osnovna škola “Risto Ratković”;

-  JU Osnovna škola “Marko Miljanov”;

-  JU Osnovna škola “Aleksa Bećo Đilas”;

-  JU Osnovna škola “Vladislav Sl.Ribnikar”;

-  JU Osnovna škola “Rifat Burdžović Tršo”;

-  JU Osnovna škola “Dušan Korać”;

-  JU Osnovna škola “Šukrija Međedović”;

-  JU Osnovna škola “Braća Ribar”;

-  JU Srednja stručna škola.

 

  1. Milka Španjević

Kandidat iz reda nevladinih organizacija iz oblasti medija i onih koje se bave ljudskim pravima, emancipacijom žena, obrazovanjem, ekologijom i umjetnošću

 Predlagači:

-   NVO „Novi poredak“;

-   NVO „Đakomo Adriatic“;

-   NVO „Bjelopoljski demokratski Centar“;

-   NVO „Eko centar“;

-   NVU „Klub kulture“;

-   NVO „Korak promjene“;

-   NVO „Evropski omladinski centar“;

-   NVO „Demokratski progres“;

-   NVU „Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac“;

-   NVO „Udruženje roditelja Oaza“;

-   NVO „Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje“;

-   NVU „Centar sjevera“;

-   NVO „Zvijezde“;

-   NVO „Manifest Bijelo Polje“

-   NVO „Razvojni centar“;

-   NVO „Centar za preduzetništvo“;

-   UOSI „Elipsa“;

-   NVO „Progres“.

            

Odbor za izbor i imenovanja

 

Predsjednik

Abaz Kujović


Lista predloženih kandidata za imenovanje dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“...pdf