Na osnovu člana 45 stav 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br.19/18,42/20.20/21) i Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine, Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 20.12.2022.godine, razmatrao je i utvrdio Predlog liste kandidata za izbor predsjednika i članova radnih tijela Skupštine, te Skupštini

 

PREDLAŽE

 

Da se u Odbor za Statut i propise izaberu:

 • Vesna Pavićević predsjednica i članovi:
 • Vera Medojević
 • Mirsada Bošnjak
 • Mitar Radović
 • Nikola Raosavljević

 

Da se u Odbor za finansije, privredu i razvoj izaberu:

 • Asmir Pućurica-predsjednik i članovi:
 • Elsan Trubljanin
 • Mujo Vreva
 • Vaso Obradović
 • Dražen Petrić

 

Da se u Odbor za planiranje i uređenje prosora i komunalno-stambenu djelatnost izaberu:

 • Elvir Zvrko-predsjednik i članovi:
 • Jasmila Hot
 • Ernad Suljević
 • Radovan Rakočević
 • Hajrudin Bučan 

 

Da se u Odbor za društvene djelatnosti izaberu:

 • Jasmina Kalić- predsjednica i članovi:
 • Gordana Knežević
 • Admir Hasić
 • Jelenka Andrić
 • Bojana Furtula

 

Da se u Odbor za međuopštinsku, međunarodnu saradnju i evropske integracije izaberu:    

 • Marko Ljujić predsjednik i članovi:
 • Damir Mustajbašić
 • Elza Numanović
 • Jasmin Ćorović
 • Bojana Popović

       

Da se u Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova izaberu:

 • Dževad Omerović, predsjednik i članovi:
 • Vera Medojević
 • Adnan Striković
 • Amer Smailović
 • Marko Đukić
 • Vladimir Perišić
 • Zoran Bošković

 

Da se u  Savjet za zaštitu životne sredine izaberu:

 • Suada Zoronjić- predsjednica i članovi:
 • Demir Mulić
 • Mujo Mahmutović
 • Jasmin Ćorović
 • Elsan Trubljanin
 • Miloš Šaponjić
 • Mevlida Ćatović

 

Da se u Savjet za osobe sa invaliditetom izaberu: 

 • dr Admir Hasić - predsjednik i članovi
 • Una Lješnjak
 • Eldina Džogović
 • Miloš Šaponjić
 • Neđeljko Bulatović

 

Da se u Savjet za predstavke i pritužbe izaberu:

 • Aleksandar Obradović – predsjednik i članovi:
 • Jasmina Kalić
 • Ernad Suljević
 • Bojana Popović
 • Lejla Softić

 

Da se u Savjet za rodnu ravnopravnost izaberu:

 • Almasa Rizvanović - predsjednica i članovi:
 • Sanja Bojović
 • Elha Striković
 • Stefan Madžgalj
 • Dijana Kovačević
 • Miodrag Pajović
 • Mirsada Bošnjak

   

                                                                                                                   Predsjednik,

                                                                                                                 Abaz Dizdarević