Crna Gora

OPŠTINA BIJELO POLJE

Komisija za raspodjelu sredstava za NVO

Broj: 1/13

Bijelo Polje, 27.03.2013 godine

 

O B A V J E ŠT E NJ E
 

 

Dana 27.03.2013 godine , održana je I sjednica Komisije za raspodjelu sredstava za nevladinim organizacijama.

 

Sastanku su prisustvovali članovi Komisije u sastavu

1.Bojdžić Tufik                        predsjednik komisije

2.Dizdarević Kevera            član

3.      Minić Vesna                član

4.      Vojnović Jelena          član

5.      Pavićević Vesna        član

6.      Hot Refik                    član

7.      Stojanović Milka         član

             i savjetnik za NVO  Šćekić Ivana

             

I           Predsjednik Komisije je konstatovao da sjednici prisustvuju svi članovi Komisije imenovani rješenjem Predsjednika opštine

II         Predloženi tekst Poslovnika o radu Komisije  usvojen je jednoglasno

III        Utvrdjivanje prioriteta za raspodjelu sredstava u 2013 godini

Komisija je shodno ovlašćenjima iz  čl. 8 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama kao prioritete za  2013 godinu definisala projekte koji „ obezbedjuju raznovrsnost i viši nivo i kavlitet usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite , zaštite prava lica sa invaliditetom i drugih oblika zaštite“ ( prioritet imaju aktivnosti definisane usvojenim lokalnim planovima na nivou opštine)  i to Lokalni plan za socijalnu inkluziju , Lokalni plan akcije za djecu, Lokalni plan akcije  za osobe sa invaliditetom , Lokalni plan za mlade , Lokalni plan za rodnu ravnopravnost i Lokalni plan za integraciju roma kao i ostali prioriteti u skladu sa Odlukom

 Budžetom je planirano   40 000 € za raspodjelu.

 

IV  Konkurs će biti raspisan  sledeće nedelje u jednom od dnevnih listova  i na           web sajtu opštine , Radija Bijelo Polje  i na oglasnoj tabli opštine.

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Bojadžić Tufik