O B A V J E Š T E NJ E

o predlaganju kandidata za dodjelu javnih priznanja Opštine Bijelo Polje za 2023. godinu

        

Javna priznanja Opštine Bijelo Polje su:

  1. Plaketa Opštine Bijelo Polje
  2. Zahvalnica Opštine Bijelo Polje

        

Plaketa Opštine Bijelo Polje je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim licima za izuzetna dostignuća, akcije i doprinose, u kontinuiranom dugogodišnjem radu u oblasti privrednih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog opšteg društvenog značaja za razvoj, ugled i promociju Opštine Bijelo Polje.

       Odluku o dodjeli Plakete donosi Skupština Opštine Bijelo Polje.

        Plaketa Opštine Bijelo Polje se dodjeljuje na svečanoj sjednici ili povodom raznih jubileja, obilježavanja državnih praznika i drugih manifestacija.                                                                                   

       Zahvalnica Opštine Bijelo Polje se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim licima za zasluge u oblastima društvenih i javnih djelatnosti od posebnog društvenog interesa za Opštinu Bijelo Polje, naročito za sprovođenje pojedinačne akcije u oblastima socijalne zaštite, zaštite životne sredine, zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta, pojedinim akcijama u okviru mjesnih zajednica, učinjenih podviga, humanitarnim akcijama, te ostalom društvenom radu.

         Odluku o dodjeli zahvalnice donosi Skupština Opštine ili predsjednik Opštine, prema potrebi, tokom cijele godine mimo postupka iz poglavlja IV Odluke.

       Zahvalnica je javno priznanje koje se  dodjeljuje na svečanoj ili drugoj sjednici, ili povodom raznih jubileja, proslava i društvenih manifestacija.

     Pravo predlaganja kandidata tokom cijele godine imaju: privredna društva, javne službe, nevladine organizacije, sportske i druge organizacije, mjesne zajednice, pojedinci i drugi subjekti.

       Predlog za dodjelu javnog priznanja Opštine Bijelo Polje podnosi se u pisanom obliku.

        Pisani predlog za dodjelu javnog priznanja Opštine Bijelo Polje obavezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnosioca predloga, prebivalište ili sjedište podnosioca predloga, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi predlog, iscrpno obrazloženje predloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Opštine Bijelo Polje.

       Predlozi za dodjelu javnog priznanja Opštine Bijelo Polje dostavljaju se Skupštini opštine Bijelo Polje sa naznakom Žiri za dodjelu javnih priznanja, najkasnije do 10. decembra 2023. godine.

 

 Broj: 02-016/23-604

 Bijelo Polje, 17.11.2023. godine

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE