Zahtjev

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta autobuske stanice Nedakusima sa priključnom saobraćajnicom na magistralni put M-21

10/28/2019
Obavještenje Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta autobuske stanice Nedakusima sa priključnom saobraćajnicom na magistralni put M-21 11/01/2019
Ugovor Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta autobuske stanice Nedakusima sa priključnom saobraćajnicom na magistralni put M-21 11/05/2019