Zahtjev

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta saobraćajnice od priključka na magistralni put M21 u naselju Ribnik, kroz naselje Pripčići, sa izgradnjom priključka na magistralni put M2 u mjestu Ribarevine

10/28/2019
Obavještenje Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta saobraćajnice od priključka na magistralni put M21 u naselju Ribnik, kroz naselje Pripčići, sa izgradnjom priključka na magistralni put M2 u mjestu Ribarevine 11/01/2019
Ugovor Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta saobraćajnice od priključka na magistralni put M21 u naselju Ribnik, kroz naselje Pripčići, sa izgradnjom priključka na magistralni put M2 u mjestu Ribarevine 11/05/2019