Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava sve potencijalne korisnike Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2021. godinu, da će zahtjeve po osnovu ovog Programa moći da podnose od 04.05.2021. godine, radnim danima i subotom, u vremenskom terminu od 7 – 15 h.

 Zahtjevi se podnose preko Građanskog biroa Opštine Bijelo Polje, a na adresu Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje.

 Obrasci zahtjeva za sve mjere pomenutog Programa biće dostupni podnosiocima, takođe, na Građanskom birou Opštine Bijelo Polje.

Molimo zainteresovane korisnike da uz zahtjev prilože svu neophodnu dokumentaciju i da ispoštuju rokove za predaju zahtjeva koji su predviđeni pomenutim Programom, kako bi se postupak ostvarivanja prava na podršku okončao u kraćem vremenskom periodu, sa manje troškova i povoljnije za podnosioce zahtjeva.