PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

 

1.Nacrt odluke o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje i Nacrt odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja stavljeni su na javnu raspravu Zaključkom predsjednika Opštine broj  01-018/21-334  odnosno 01-018/21-335 od   04. 05.  2021. godine. Javna rasprava će trajati  počev od  04. 05.  do  19. 05. 2021. godine.

  1. Nacrt odluka će biti objavljen na internet stranici Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me .
  2. Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine – velika sala, 19. 05. 2021. godine, sa početkom u 10 časova.
  3. Organ lokalne uprave za sprovođenje Javne rasprave je Sekretarijat    za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje.
  4. Primjedbe i sugestije na nacrte odluka mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, Ulica Slobode bb, ili u elektronskoj formi na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do  19. 05. 2021. godine.
  5. Sekretarijat za lokalnu samoupravu će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti Izvještaj o javnoj raspravi.

 

SEKRETARIJAT  ZA  LOKALNU  SAMOUPRAVU

 

 

O D L U K A o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje...pdf

O D L U K A o obezbjeđivanju alternativnog smještaja...pdf

ZAKLJUČAK kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja...pdf

ZAKLJUČAK kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje...pdf