Sekretarijat za  preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti auto-taksi prevoza da vozači auto-taksi prevoza shodno  članom 89 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju  i  skladu sa članom 16.  Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji Opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 01/21)  moraju imati položeni ispit o poznavanju grada na osnovu Programa za polaganje ispita o poznavanju grada.

Program za polaganje ispita o poznavanju grada utvrđuje Sekretarijat za  preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje.

Ispit o poznavanju grada za vozače auto-taksi vozila polaže se pred Komisijom, koja je formirana od strane Predsjednika Opštine Bijelo Polje.

Prijave za polaganje ispita kandidati mogu  podnositi do 15. u mjesecu ( zaključno sa 15. u mjesecu) za tekući mjesec, a tačan datum i satnica polaganja ispita će biti naknadno objavljivani .

Obrazac Prijave za polaganje ispita kandidati mogu preuzeti na Gradjanskom birou u zgradi Opštine Bijelo Polje, svakog radnog dana od 7 do 15 sati ili na web sajtu Opštine  Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

Program za polaganje ispita kao i materijal za pripremu za polaganje ispita -Priručnik su dostupni na web sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me

O položenom ispitu vozaču auto-taksi  prevoza nadležni Sekretarijat izdaje Uvjerenje o položenom ispitu.

 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj


Pravilnik o načinu polaganja ispita iz oblasti poznavanja grada na teritoriji Opštine Bijelo Polje...pdf

Prijava za polaganje ispita o poznavanju grada...pdf

Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada...pdf