Na osnovu člana 7 stav 1 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 010/21), sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, d o n o s i:

O b a v j e š t a v a

Pravna i fizička lica koja se bave zaštitom životne sredine, registrovane poljoprivredne proizvođače i gazdinstva da je Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj donio Rješenje broj 09-308/21-5982/1 od 19.08.2021. godine kojom se prekida dalja realizacija mjera:

- podsticajne mjere 1.3. Razvoj seoske infrastrukture Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 10/21) zbog  utroška sredstava za ovu mjeru.           

Zahtjevi koji budu podnešeni nakon 19.08.2021. godine će biti odbijeni.

 

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj