Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2021.godini i Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2021.godini, a na osnovu Javnog poziva za raspodjelu sredstava, organizuje 7.decembra 2021. godine, u 12h u Velikoj Sali SO -e Bijelo Polje “Dan otvorenih vrata”, radi informisanja aplikanata o svim pitanjima koji su od značaja na učešće na Javni poziv.

 

                                                              Predsjednik Komisije za mlade preduzetnike

                                                                                          Miloš Kljajević

 

                                          Predsjednica Komisije za podršku ženskom preduzetništvu

                                                                                          Nemša Omerhodžić