POSTAVLJENA PITANJA I POJAŠNJENJA - Javni konkurs za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u Opštini Bijelo Polje

 

 

 1. Da li se može aplicirati za kupovinu auta za Taxi?

- Sredstva konkursa su predvidjenja za finansiranje 6 bruto plata nezaposlenog lica sa Biroa rada Bijelo Polje;

 1. Da li je prilikom predaje dokumentacije na javni konkurs za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje neophodno dostaviti I potvrdu iz centralne banke?

- Ne, dovoljno je ispuniti Dodatak E kojim aplikant daje saglasnost za uvid.

 1. Da li za jedno lice možemo da tražimo manji iznos od 4700 eura?

- Najveći dozvoljeni iznos po jednom nezaposlenom licu je 4.700,00 eura, dakle može i manji iznos

 1.  Da li je obuka/prekvalifikacija predvidjena da se finansira iz sredstava granta ili je privredni subjekt u obavezi da obezbijedi sredstva za tu radnju?

- Sredstva granta su predvidjena za finansiranje 6 bruto plata nezaposlenog lica sa Biroa rada Bijelo Polje, a posebna sredstva su obezbijedjena za obuku/prekvalifikaciju i nemaju veze sa grantom.

 1.  Da li obuka treba da se realizuje prije potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava?

- Obuka/prekvalifikacija se mora realizovati prije potpisivanja ugovora o dodjeli granta sa opštinom Bijelo Polje

 1. Da li mogu aplicirati pravni subjekti koji su u re-programu duga kod poreske uprave Crne Gore?

- Pravna lica koja su u re-programu duga kod poreske uprave Crne Gore takodje mogu aplicirati.

 1. Da li imena lica sa evidencije Biroa rada bira poslodavac ili Opština?

- Poslodavac, dostavljanjem potvrda da su lica duže od 30 dana na Birou rada uz popunjenji Dodatak B.

 1. Da li poslodavac može predložiti više od maksimum 6 lica koja će se zaposliti za radnu praksu ili prekvalifikaciju?

- Naravno, poslodavac za radnu praksu odnosno prekvalifikaciju može predložiti  više od broja maksimuma lica koja će zaposliti, koji je raditi radnu praksu ili prekvalifikaciju, a onda odabrati lica koja ce zaposliti.

 1. Da li se za prekvalifikaciju mogu angažovati licencirani predavači iz okruženja?

- Opština Bijelo Polje će poslati ponude svim rasploživim licenciranim ustanovama koje će raditi edukaciju, kako bi nezaposlena lica stekla traženo obrazovanje za profil koji je naveo poslodavac u Prijavi.

 1. Da li tražena lica mogu biti visokoškolci?

- Mogu, ali prioritet za zapošljavanje imaju ciljen grupe navedene Konkursom.

 1. Da li poslodavac Ugovor o radu sa uposlenikom potpisuje poslije završene obuke i radne prakse?

- Poslodavac nakon završene radne prakse ili prekvalifikacije nezaposlenog lica potpisuje Ugovor o radu na 12 mjeseci, kao uslov da dobije grant od opštine Bijelo Polje.

 1. Ako dodje do raskida Ugovora sa uposlenikom  za vrijeme trajanja korišćenja granta da li je moguće zaposliti drugo lice?

- Sve dužnosti i obaveze potpisnika Ugovora, opisane su u draftu Ugovora koji se nalazi u konkursnoj dokumentaciji u Dokumenta za informisanje.

 1. Koji je broj očekivanih grantova?

- Konkursom je predvidjeno stručno osposobljavanje 100, a zapošljavanje 70 radnika.

 1. Koji je zadnji rok za predaju Prijave?

- Zadnji rok za predaju prijave je 09.02.2022.godine, putem pošte Crne Gore.

 1. Za šta služi Kontrolna lista koja se nalazi u dokumentima za apliciranje?

- Kontrolna lista služi aplikantu da provjeri je li u svojoj aplikaciji uradio sve po pravilima konkursa i da li njegova aplikacija sadrži sva tražena dokumenta.


POSTAVLJENA PITANJA I POJAŠNJENJA-Javni konkurs za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u Opštini Bijelo Polje...pdf