JU Muzej Bijelo Polje organizuje 28. Likovni salon – “Bjelopoljsko likovno proljeće”, u cilju afirmacije i promocije lokalnog likovnog stvaralaštva kao i stvaranju uslova za razvoj kvalitetne likovne scene Bijelog Polja.

Ova manifestacija se simbolično organizuje svake godine na prvi dan proljeća 21. marta zbog koje se Bijelo Polje s pravom može nazvati gradom likovne kulture.

U tom kontekstu, pozivamo zavičajne likovne stvaraoce da se prijave za učešće na 28 likovnom salonu "Bjelopoljsko likovno proljeće" .

Pozov je otvoren do 15. marta 2022. godine za likovne stvaraoce iz Bijelog Polja kao i stvaraoce porijeklom iz Bijelog Polja,  koji se mogu prijaviti sa dva djela koja su nastala u periodu između dva salona.

Radove dostaviti svakog dana u pomoćnim prostorijama iza zgrade muzeja, u toku radnog vremena muzeja (ponedjeljak-petak, 7 – 15 časova).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti osoblju muzeja na telefone broj 068/816-929; 050/431-579

 

JU Muzej Bijelo Polje


Logo...pdf

Poziv za učešće-28. Likovni salon “Bjelopoljsko likovno proljeće”...pdf