Poštovani kandidati,


Obavještavamo Vas, da se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata  za radno mjesto: inspektor I za drumski saobraćaj, koja je bila zakazana za o 03.03.2022. godine (četvrtak) u 09:30h, u prostorijama br. 41 na trećem spratu opštine neće održati iz razloga što predmetni oglas neće biti realizovan jer je prestala potreba za odsustvovanjem sa posla zbog bolesti a samim tim i potreba Sekretarijata za inspekcijske poslove za navedenu popunu radnog mjesta.