Tokom pripreme Nacrta Strategije razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine predsjednik Opštine je Zaključkom br. 01-18/22-73 od 07.02.2022. godine stavio isti na Javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 07.02.2022. god. do 22.02.2022. godine. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje je bila zadužena da sačini Izvještaj sa javne rasprave za nacrt Strategije razvoja Opštine, uključujući i centralnu javnu raspravu koja je održana 22.02.2022. godine u sali skupštine Opštine Bijelo Polje.

Opština Bijelo Polje je 07.02.2022. godine objavila Nacrt Strategije razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine na web stranici Opštine, na kojoj su svi zainteresovani građani, privrednici, predstavnici mjesnih zajednica, NVO, javnih službi i dr. mogli da preuzmu nacrt Strategije. Obavještenje o početku javne rasprave prenijeli su lokalni mediji putem sredstava informisanja. Takođe, pokrenuta je online web anketa – prijedlog infrastrukturnih i drugih projekata za Strategiju razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. god., preko koje su građani mogli na jednostavan način uputiti prijedloge, sugestije, komentare na Nacrt Strategije. Prema uobičajnoj praksi zainteresovani građani su mogli da upute svoje prijedloge i komentare na e-mail adresu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine, ili direktno putem pošte. Primjerak Strategije razvoja je u štampanoj verziji bio dostupan u prostorijama Kancelarije na uvid.

Tokom perioda trajanja javne rasprave, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj pristiglo je 27 dopisa građana putem e-mail pošte i web ankete. Jedan dopis je pristigao putem pošte.

U nastavku se daje prikaz pristiglih prijedloga/komentara, na koje je Radna grupa za izradu Strategije razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine dala sledeća obrazloženja :

 1. Esad Ćorović (MZ Loznice–Obrov) uputio je komentar da treba povećati kapacitet vodovodne mreže.

Odgovor Radne grupe : Na strani br. 110 Plana u okviru tačke 4.2 „Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže“ u okviru podnaslova 1 sadržan je odgovor : „Rekonstrukciju glavnog cjevovoda ACC Fi 300 od hlorne stanice u Ravnoj Rijeci do starog bazena na Kulini, a u okviru podnaslova 2: „Izgradnju Glavnog cjevovoda Fi 500 mm od izvorišta Bistrice (nove kaptaže) do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci (prekidne komore) radi obezbjeđenja dovoljne količine vode za gradsko područije i Zaton“.

 1. Milorad Dragić (MZ Lješnica) uputio je prijedlog da u pomenutoj mjesnoj zajednici bude izgrađen pomoćni fudbalski teren i igralište za djecu.

Odgovor Radne grupe : Na strani br. 106 Plana u stavu 2, alineji 10 stoji : „Izgradnja sportskih terena u mjesnim zajednicama sa većom naseljenošću“, a u spisku projekata pod tačkom 3.4.9. stoji : „Izgradnja sportskih terena : Prijelozi, Brzava, Goduša, Cerovo, Ivanje, Lješnica, Sutivan, Dobrakovo“ sa predračunom 150.000€.

 1. Adnan Mušović (MZ Goduša) uputio je komentar da je poligon osnovne škole u Goduši jedini neasfaltirani poligon.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao na pitanje broj 2.

 1. Vladimir Popović (MZ Zaton) uputio je komentar da je potrebno asfaltirati put u dužini od 150 m u MZ Zatonu, koji korisi više domaćinstava.

Odgovor Radne grupe : Na strani br. 112 Plana pod tačkom 443 „Rekonstrukcija i izgradnja saobraćajne infrastrukture“, u stavu 4 sadržan je odgovor na sve zahtjeve mjesnih zajednica i pojedinaca za asfaltiranje i nasipanje puteva. U njemu stoji: „Raspored globalnih planova na pojedinačne planove mjesnih zajednica vršiće se u koordinaciji mjesnih zajednica sa Sekretarijatom za stambeno komunalne poslove i saobraćaj  i službom za mjesne zajednice Sekretarijata za lokalnu samoupravu uz uvažavanje broja stanovnika naselja čiji se putevi finansiraju iz kapitalnog budžeta i donatorskih fondova krajem svake godine za narednu godinu“.

 1. Vladimir Popović (MZ Zaton) uputio je prijedlog da je potrebno uraditi rasvjetu krou MZ Zaton.

Odgovor Radne grupe : Na strani br. 113 Plana pod tačkom 4.4.4. u stavu 1, alineja 7 stoji : „Izgradnja javne rasvjete u : Pavinom Polju, Kovrenu, Bliškovu, Ribarevinama do škole u Ravnoj Rijeci, uz magistralni put u Zatonu, Cerovu, Sutivanu, Gornjim Loznicama, Rasovu i Gubavču. U spisku projekata pod tačkom 4.4.14. stoji isto sa predračunom.

 1. Muhamed Čoković (MZ Rasovo) uputio je prijedlog da u pomenutoj MZ treba napraviti dječiji park sa toboganima, ljuljaškama i ostalim sadržajem za djecu.

Odgovor Radne grupe : Ovi poslovi spadaju u kategoriju tekućih poslova koji se planiraju godišnjim planovima uređenja prostora.

 1. Almir Ćatović (MZ Potkrajci) uputio je prijedlog za asfaltiranje i proširivanje puta od magistrale do plinare „Tehnogas“, obzirom da ovu dionicu puta, pored mještana Potkrajaca, koriste i mještani Strojtanice, Njegnjeva i dijela Rasova.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 4.

 1. Marko Marković (MZ Nedakusi) upitao šta se događa sa restoranom Kisjele vode, uputio komentar da je put od glavne ceste do izvora druge kisjele vode u lošem stanju, upitao da li će biti ulaganja u naselju Kisjele vode i u bivši restoran Kisjele vode.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 4.

 1. Biljana Đukić (MZ Nedakusi) upitala da li će biti ulaganja u naselju Kisjele vode i u bivši restoran Kisjele vode.

Odgovor Radne grupe : Na strani br. 101 Plana u trećem stavu, alineja 1 stoji : „Rehabilitacija prostora u reonu Kisjelih Voda“.

 1. Ferhan Mušović (MZ Goduša) uputio je prijedlog da se asflatiraju putevi u MZ Goduša.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 4.

 1. Željko Joksimović (MZ Sutivan) uputio je prijedlog da se proširi put od magistrale do škole i kapele, i uradi ulična rasvjeta na toj dionici.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 4.

 1. Eldar Husović (MZ Babića Brijeg) uputio je prijedlog da se u Rasadniku kod stambenih zgrada napravi parking za automobile stanara zgrada, a da se drvljanici koji se tamo trenutno nalaze uklone.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 6.

 1. Ivana Popović (MZ Loznice-Obrov) uputila je prijedlog da se, u ulici u gornjim Loznicama koja vodi prema Rastoci a nema rasvjetu, ista postavi radi bezbjednosti prolaznika i djece.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 5.

 1. Sreto Pavićević (MZ Nikoljac) uputio je prijedlog da izgradi područno odjeljenje OŠ „Risto Ratković“ u Pripčićima.

Odgovor Radne grupe : Na strani br. 104 Plana pod tačkom 4.3.2. „Unaprjeđenje vaspitno-obrazovnog sitema, u stavu 2, alineja 5 stoji : „Rekonstrukcija školskih objekata koja je planirana za planski period 2017-2021. god. koja nije izvršena prenosi se u spisak projekata 2022-2026. god., a u spisku projekata pod brojem 3.2.9. stoji :„Izgradnja zgrade područnog odjeljenja Pripčići pri OŠ „Risto Ratković“ sa predračunom 160.000 €“

 1. Kemal Zoronjić (MZ Njegnjevo) uputio je prijedlog da se put od Rasova do Gubavča preko Njegnjeva proširi, da budu dvije trake sa trotoarima i uličnom rasvjetom.

            Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 4.

 1. Basar Bećirović (MZ Nedakusi) uputio prijedlog da se asflatiraju putevi u MZ Nedakusi.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 4.

 1. Enes Camić (MZ Gubavač) uputio je prijedlog da se na lokaciji Ušće-Voljavac napravi teretana na otvorenom i uredi teren za mali fudbal. Dao komentar da bi trebalo nabaviti sportske rekvizite za područno odjeljenje OŠ „Pavle Žižić“ u Gubavču, kao i urediti ogradu oko dvorišta ove škole.

Odgovor Radne grupe : Na strani br. 106 Plana u okviru tačke 4.3.4. u stavu 2, alineja 9 stoji : „Izgradnja sportskih terena na ušću Bistrice“, a u spisku projekata pod tačkom 3.4.7. stoji isto, sa predračunom 100.000€.

Ostatak pitanja odnosi se na tekuće poslove koji se planiraju godišnjim planovima uređenja prostora.

 1. Hidajet Mekić (MZ Korita) uputio je prijedloge za : rekonstrukciju OŠ „Milomir Đalović“ u Sušici; za sanaciju vodovoda Sefersko vrelo (zamjena dotrajalih šahti i ventila); asfaltiranje 10 km seoskih puteva; probijanje 3-5 km puteva; da građanima treba dodijeliti po 5m² čamove građe za potrebe domaćinstava.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 4.

 1. Nermin Hasanović (MZ Dobrakovo) uputio je prijedlog da se opštinsko zemljište (parcela br. 527/2, KO Dobrakovo, površine 1948m²) ustupi za izgradnju gasulhane.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 6.

 1. Nermin Hasanović (MZ Dobrakovo) uputio je prijedlog da se školsko igralište seoske škole uredi, a ujedno proširi dvorište škole i opremi igralište.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 2.

 1. Nermin Hasanović (MZ Dobrakovo) uputio je prijedlog da se izvor „Lemeš“ u MZ Dobrakovo sanira, pošto je utvrđeno da voda sa njega nije bakteriološki ispravna za piće. Potrebno bi bilo utvrditi izvor zagađenja ili eventualno uraditi hlorne stanice u tom mjestu, obzirom da bi vodu sa tog izvora koristilo 50 domaćinstava.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 6.

 1. Grupa građana (MZ Džafića brdo) uputila je prijedlog da se putni pravac u dužini od 2000m od kuće Hajderpašića do gornjih Šurevica kuće Hajra Idrizovića asfaltira. Naveli da će to povezati MZ Lipnicu, MZ Džafića brdo i MZ Nedakuse, a ujedno omogućiti stanovništvu ove MZ da se bave seoskim turizmom i poljoprivredom.

Odgovor Radne grupe : Isti odgovor kao i na pitanje pod rednim brojem 4.

 1. Semir Salemović i Emira Toković Salemović uputili su prijedloge: Da se stručna služba glavnog gradskog arhitekte aktivno zauzme za predlaganje smjernica za razvoj arhitekture u sklopu Državnih smjernica razvoja arhitekture, na način da se smjernicama za arhitektonsko oblikovanje u oblastima gdje se nalaze budući turistički centri („Đalovića pećina“, „Ski centar Cmiljača“) i upotrebom određenih principa i građevinskih materijala oživi „duh mjesta“; da se standardizuje upotreba odrđenih vizuelnih elemenata koji su u sklopu građevnskih objekata kako bi se akcentovala posebnost same lokacije; da se onemogući tzv. „investitorski urbanizam“; da budući kreativni hab „Cerovo“ takođe doprinese u ovom i drugim segmentima razvoja Opštine Bijelo Polje; da u sklopu JU Muzeja Bijelo Polje bude predviđeno parterno uređenje slobodne površine koja je dvorište Muzeja kako bi postala još jedan park u gradu , „muzej na otvorenom“; da se prostorije Centra za kulturu koje će biti upražnjene izgradnjom nove muzičke škole upotrijebe za radionice za buduće lutkarsko pozorište; da se uspostavie kulturne i turističke rute, sa mapiranjem turističkih lokaliteta; da Opština Bijelo Polje ima zaduženog službenika koji se bavi isključivo kulturnom djelatnošću.

Odgovor Radne grupe : Na strani br. 101 pod tačkom 4.2.3. „Razvoj turizma“ u stavu 3, alineja 5 dodato je :

-„Isticanje posebnosti lokacije građevinskom arhitekturom i brendiranjem proizvoda karakterističnih za lokalitet, i obogaćivanje ambijenta mapama, putokazima, info tablama i sl. 

Pod tačkom 4.3.3. „Unaprjeđenje uslova za razvoj kulture“ u stavu 1, alineja 2 dodato je : 

- „Organizovanje lutkarskog pozorišta u bivšim prostorijama muzičke škole“;

U alineji 4 dodato je :

- „Stvaranje uslova za profesionalizaciju pozorišta“;

U alineji 7 dodato je :

- „Uvođenje tehničko istorijske zbirke proizvoda industrije Bijelog Polja“;

U alineji 8 dodato je :

- „Uspostavljanje Kreativnog haba na lokaciji Cerovo u Rakonjama gdje će se praviti prototipi koje bi fabrike pretvarale u domaće proizvode (jelovnici od domaćih proizvoda, kožni i vuneni proizvodi od domaće kože i vune).

 1. Milovan Furtula uputio je prijedlog da u plan bude uvršten projekat puta od Novakovića pećine do Sokolca u dužini od 6 km, kojim bi se značajno skratio put do Stožera (oko 20 km), takođe je naglasio da Novakovića pećina predstavlja turistički resurs, te bi ovaj put bio isplativ i sa tog stanovišta.

Odgovor Radne grupe : Na strani br. 113 Plana pod tačkom 4.4.3. stav 5, alineja 11 dodato je : „Probijanje puta Novakovića pećina – Sokolac 5 km“, a u spisku projekata pod tačkom 4.3.2.13., sa predračunom 100.000€.

 1. Marko Maslovarić uputio je prijedlog da se adaptiraju bar 4 sportska (košarkaška) terena u Rasovu, Rasadniku i Gornjem Gradu sa tartan podlogom.

Odgovor Radne grupe : Na strani br. 106 Plana pod tačkom 4.3.4. stav 2, alineja 10 dodato je : „Adaptacija sportskih terena tartan podlogom u Rasovu, Rasadniku i Gornjem Gradu“, a u spisku projekata pod tačkom 3.4.5., sa predračunom 50.000€.

Dio odgovora nalazi se pod tačkom 3,4 i 10 gdje stoji : „Adaptacija sportskih poligona pri gradskim školama sa predračunom 100.000€.

 1. Jasmin Ćorović je uputio prijedlog da se napravi lista prioriteta infrastrukturnih projekata iz oblasti ruralnog razvoja kako bi Plan bio što pravičniji, i istakao potrebu za većim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu.

Odgovor Radne grupe: Prioriteti koji se pitanjem predlažu podrazumijevaju se prema naseljenosti područija, a visina ulaganja u komunalnu infrastrukturu uslovljena je budžetskim okvirima.

 1. Privrednik Ranko Dulović je predložio Javno privatno partnerstvo za projekte: Rekonstrukcije autobuske stanice, Izgradnje sportskih objekata na ušću Bistrice, asfaltiranje puta Gubavač-Voljavac-Podbrežje.

Odgovor Radne grupe: Prihvata se prijedlog s tim da se učešće u finansiranju od strane predlagača utvrdi u iznosu od 50% predračunske vrijednosti, koliko je i sam predložio.

Na centralnoj javnoj raspravi, održanoj 22.02.2022. godine sa početkom u 10h prisustvovali su:

 • Milorad Rmandić – Koordinator Konsultativne i Radne grupe;
 • Dalibor Đogović – Sekretar Konsultativne i Radne Grupe;
 • Fahrudin Begović – član Radne i Konsultativne grupe;
 • Alida Nuhodžić – član Konsultativne grupe;
 • Marko Maslovarić - član Radne grupe;
 • Jasmin Ćorović - član Radne i Konsultativne grupe;
 • Aleksandra Bošković - član Radne grupe;
 • Haris Malagić - član Radne grupe;
 • Bisera Alihodžić;
 • Esmer Ličina;
 • Semir Salemović;
 • Emira Toković Salemović;
 • Džemal Ljušković;
 • Milovan Furtula;
 • Milovan Novović.

Milorad Rmandić : Pozdravio prisutne. Dao uvodnu riječ i u svom izlaganju naveo pojedinosti Nacrta Strategije razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine. Prezentovao statističke podatke vezano za analizu prethodnog perioda 2017-2021. godine, zatim  prezentovao ciljeve razvoja za period 2022-2026. godine.

Dalibor Đogović : Pozdravio prisutne. Dao uvodnu riječ i prezentovao Nacrt Strategije razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine. Kazao da je Opština omogućila zainteresovanim građanima, privrednicima, predstavnicima mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i javnih službi više načina kako mogu dostaviti svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt Plana, a tu prije svega spadaju web stranica Opštine Bijelo Polje, e-mail Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, web online anketu za predlaganje kapitalnih i ostalih projekata za Plan, kao i neposrednim putem u prostorijama KLER tokom perioda trajanja javne rasprave. Takođe, naveo da je obavještenje o javnoj raspravi objavljeno posredstvom društvenih mreža, dnevnih novina i lokalnog javnog emitera Radija Bijelo Polje. Naglasio da je tokom izrade Plana, od 40 mjesnih zajednica u Opštini Bijelo Polje samo 13 dostavilo prijedloge koji po mišljenju predstavnika MZ treba da budu uvršteni u Plan.

Milovan Furtula : Pozdravio prisutne. Predložio da u Plan bude uvršten priojekat proboja puta od Novakovića pećine do Sokolca u dužini od 6 km. Naveo da je ovaj projekat već jednom bio uvršten u prethodnim planskim dokumentima. Kazao da su ovaj zahtjev inicirale tri mjesne zajednice : MZ Tomaševo, MZ Galica i MZ Kovren. Put bi bio od značaja za 4 sela – Sokolac, Pisana Jela, Barice i Stožer. Kazao da od Tomaševa postoji makadamski put do Novakovića pećine, a ovaj put bi se nastavio prema Sokolcu. Naveo da bi selo Stožer bilo bliže 20 km nego što je trenutno, ako bi došlo do proboja novog puta.  Takođe naglasio da Novakovića pećina predstavlja bitan turistički potencijal, pa bi i u tom pravcu put bio isplativ za izgraditi. Kazao da je moguće da će u izgradnji ovog puta učešće uzeti vjerovatno i neka od firmi koncesionara šuma u ovom područiju, koji bi takođe imali koristi od toga.

Milorad Rmandić : Naveo mogućnost da izvori finansiranja budu podijeljeni na tri dijela – državni budžet, opštinski budžet i privatni kapital, što je realnija mogućnost.

Marko Maslovarić : Pozdravio prisutne. Kazao da je potrebno adaptirati bar 4 sportska terena, i to košarkaških terena u Rasovu, Rasadniku, naselju Gornji grad, tartan podlogom. Iskazao potrebu za izgradnju dva nova sportska terena, a izgradnjom sportskog poligona na Otoci, jedan bi ostao da bude planiran i izgrađen u gradu na lokaciji koju bi Opština odredila. Kazao da očekuje realizaciju već planiranih projekata koji su ušli u Plan.

Milorad Rmandić : Naveo da je u MZ Ivanje postojao klub Prvjenac, gdje postoji interesovanje da se on ponovo aktivira. Kazao da bi trebalo i to razmotriti da li da bude uvrštena rekonstrukcija i tog sportskog poligona.

Džemal Ljušković : Pozdravio prisutne. Naveo da je Plan dobro urađen, da će on kao predstavnik Socijalnog savjeta inicirati punu podršku za usvajanje ovog Plana. Složio se da put od Novakovića pećine do Sokolca treba uraditi, jer Novakovića pećina predstavlja značajan turistički resurs. Takođe, korist od puta će imati i lokalno stanovništvo koje gravitira u pomenutim selima. Kazao da u oblasti sporta, lokacija spotsko rekreativne zone Otoka treba da bude završena, jer bi bila značajna kako za Loznice i Prušku, tako i za Nikoljac.

Kazao da fudbalski klub pretenduje da uđe u Prvu crnogorsku ligu, a da to zahtijeva veće investicije u sportsku infrastrukturu.

Semir Salemović : Pozdravio prisutne. Obrazložio prijedloge koje je dostavio Radnoj grupi za izradu Plana. Tu spada ju prijedlozi da se stručna služba glavnog gradskog arhitekte aktivno zauzme za predlaganje smjernica za razvoj arhitekture u sklopu Državnih smjernica razvoja arhitekture, na način da se smjernicama za arhitektonsko oblikovanje u oblastima gdje se nalaze budući turistički centri („Đalovića pećina“, „Ski centar Cmiljača“) i upotrebom određenih principa i građevinskih materijala oživi „duh mjesta“. Zatim da se standardizuje upotreba odrđenih vizuelnih elemenata koji su u sklopu građevnskih objekata kako bi se akcentovala posebnost same lokacije. Zatim da se onemogući tzv. „investitorski urbanizam“; Naveo da budući kreativni hab „Cerovo“ takođe treba da doprinese u ovom i drugim segmentima razvoja Opštine Bijelo Polje. Naveo da u sklopu JU Muzeja Bijelo Polje treba da bude predviđeno parterno uređenje slobodne površine koja je dvorište Muzeja kako bi postala još jedan park u gradu, „muzej na otvorenom“. Predložio da se prostorije Centra za kulturu koje će biti upražnjene izgradnjom nove muzičke škole upotrijebe za radionice za buduće lutkarsko pozorište. Predložio da se uspostavie kulturne i turističke rute, sa mapiranjem turističkih lokaliteta. Naveo da bi član Radne grupe za izradu Plana u ime Centra za kulturu trebao da bude umjetnički direktor.

Milorad Rmandić : Kazao da će Radna grupa pokušati koliko je to moguće jezikom Plana sintetizovati ove prijedloge. Zahvalio se na konstruktivnim prijedlozima.

Fahrudin Begović : Pozdravio prisutne. Zahvalio se na prijedlozima. Naveo da postoji konkursno rješenje za kreativni hab “Cerovo”, a da će, kad ovaj projekat zaživi, zadatak menadžmenta biti dalja razrada ovog projekta.

Jasmin Ćorović : Pozdravio prisutne. Pohvalio nacrt Plana. Dao sugestiju da se napravi lista prioriteta infrastrukturnih projekata iz oblasti ruralnog razvoja, na osnovu kategorija poput broja stanovnika, registrovanih poljoprivrednih proizvođača, broju škola itd. Na taj način Plan bi bio pravičnije postavljen. Kazao da je potrebno više ulaganja u oblasti komunalne infrastrukture.

Milorad Rmandić : Pitao da li ima još komentara.

Centralna javna rasprava završena u 12.30h.


Izvještaj sa javne rasprave za Nacrt Strategije razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026.godine...pdf