Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, objavljuje

JAVNI POZIV 
ZA UČEŠČE U JAVNOJ RASPRAVI O
NACRTU DRŽAVNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA CRNU GORU ZA PERIOD OD 2023 -2028 I IZVJEŠTAJU STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DRŽAVNI PLAN UPRAVLJANA OTPADOM ZA PERIOD OD 2023 – 2028. GODINE

Zainteresovanoj javnosti (građanima, privrednim subjektima, pravnim i fizičkim licima, državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama i drugim organima i organizacijama) upućuje se javni poziv za učesće u javnoj raspravi o Nacrtu državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2023 - 2028 i Izvještaju strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljana otpadom za period od 2023 – 2028. godine.

Nacrt državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2023 – 2028 godine. (DPUO), Izvještaj strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljanja otpadom (SEA) sa obrascima za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na nacrte navedenih dokumenata dostupni su javnosti i na portalu e-Uprave  www.euprava.me

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će sačiniti Izvještaje o sprovedenoj javnoj raspravi, koje će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave.

Okrugli sto biće organizovan u prostorijama Opštine Bijelo Polje 6. septembra u terminu od 10-13h.


SEKRETARIJAT ZA RURALNI I ODRŽIVI RAZVOJ