Zahtjev

Izrada projekta rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci sa izradom javne rasvjete u dužini cca 1.450,00 m

12/12/2018
Obavještenje Izrada projekta rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci sa izradom javne rasvjete u dužini cca 1.450,00 m  12/20/2018
Ugovor Izrada projekta rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci sa izradom javne rasvjete u dužini cca 1.450,00 m  12/27/2018