Mujo Vreva, rukovodilac

 

Telefon: +382 (0) 50 432 534

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19, 025/19, 034/21, 006/22, 007/22, 031/22, 007/23, 011/23)

 

 
Član 17a


Uprava za logistiku, zaštitu i održavanje obavlja stručne poslove za potrebe organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, koji se odnose na:
1) poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave i mjesne kancelarije, poslove ekonomata i poslove nabavke administrativno-tehničkog materijala za potrebe organa lokalne samouprave u saradnji sa službenikom za javne nabavke;
2) poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala;
3) staranje o računima za utrošenu električnu energiju, vodu i sl. za objekte koje ne koriste drugi organi uprave ili službe; staranje o ugradnji posebnih brojila u objektima koje koristi više korisnika i preduzimanje mjera za uredno izmirivanje obaveza po osnovu utroška električne energije, vode i sl.;
4) poslove osiguranja službenika i imovine opštine;
5) poslove obezbjeđenja i zaštite lica i imovine kao i objekata u kojima su smješteni organi Opštine, u skladu sa zakonom i portirske poslove;
6) poslove opremanja biračkih mjesta za potrebe održavanja izbora;
7) poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;
8) pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine;
9) poslove održavanja higijene službenih prostorija u kojima su smješteni organi lokalne uprave;
10) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
11) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
12) pripremu izvještaja o stanju u oblasti nadležnosti Uprave, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
13) vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.