JU Centar za sport i rekreaciju

Damjan Knežević, direktor

Tel: +382 (0) 50 484 633
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa: Nedjeljka Merdovića bb,
84000 Bijelo Polje

Opšte informacije

Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju je počela sa radom 1992. godine donošenjem Odluke o organizovanju Javne ustanove u oblasti fizičke kulture (’’Sl. list RCG – opštinski propisi’’, broj 2/92). Djelokrug poslova koje Centar obavlja a koje su od posebnog društvenog, tj. javnog interesa, obuhvata: organizovanje i sprovođenje sportskih priprema, odnosno treninga; učestvovanje u sportskim takmičenjima; organizovanje i sprovođenje sportske rekreacije. Značajne rezultate Centar postiže u programima omasovljavanja, programskog usmjeravanja, samo-organizovanja i djelovanja društvenih organizacija na području fizičke kulture.

Danas je fizička kultura u našoj opštini organizovana u više oblika i nivoa društvenog djelovanja (klubovi, savezi, društva i sekcije). Obzirom na sportske principe dobrovoljnosti, partnerstva, sklonosti, sposobnosti, stručnom radu i naučnim saznanjima, bavljenje sportom mora biti organizovano u fer uslovima za sve, humano, slobodno, dobrovoljno, bezbjedno i etički prihvatljivo.

JU Centar za sport i rekreaciju razvoj fizičke kulture u opštini Bijelo Polje definiše u sledećem:

1. Područje rekreacije. Oblast rekreativnih aktivnosti realizuje se u okviru organizacije lica oštećenog sluha, opštinskog saveza za rekreaciju invalida, preko turnira u malom fudbalu, kao i preko memorijalnih turnira u šahu, memorijalnog turnira u atletici, turnira u basketu i turnira u odbojci (bič-voley).

2. Fizičko vaspitanje. Na području fizičkog vaspitanja učenika osnovnih i srednjih škola, preko pedagoga fizičke kulture organizuje se redovna nastava fizičkog vaspitanja u školama. Obrazovanje se vrši u skladu sa društvenim potrebama, a cilj je da se vaspitaju učenici kao slobodne i kreativne i kulturne ličnosti, a da se nastava ne shvata kao cilj sama sebi, nego da se poveže sa životnom praksom i konkretnim životnim situacijama. Realizuju se i takmičenja u okviru slobodnih učeničkih aktivnosti u zavisnosti od interesovanja učenika.

3. Sport. Područje sporta je razvijeno savezima i sportskim kolektivima koji su uključeni u razvojni program Javne ustanove. Ovakvom organizacijom obuhvaćeno je oko 3.000 pionira, pjetlića, kadeta, omladinaca, juniora i seniora, oba pola. Sportske organizacije imaju odlične uslove za za organizaciju treninga i takmičenja kao i za postizanje vrhunskih rezultata. U povoljnim uslovima nalaze se sljedeći sportovi: košarka, odbojka, šah, fudbal, atletika, karate i džudo.

JU Centar za sport i rekreaciju posebno sprovodi javni interes u: posticanju razvoja sporta; posebno kod djece i mladih, stvaranju uslova za izgradnju i održavanje sportskih objekata; podsticanju djelovanja sportskih organizacija na području opštine Bijelo Polje; obezbjeđivanju uslova za sprovođenje raznih takmičenja, posebno reprezentativnog nivoa; vođenju posebne brige o vrhunskim i kategorisanim sportistima; podsticanju sportskih aktivnosti lica sa invaliditetom i organizovanju drugih stručno vođenih sportskih aktivnosti.

Centar donosi godišnji plan ostvarivanja sportskih programa u Bijelom Polju kojim se utvrdjuju razvojni prioriteti, dinamika realizacije i definišu dugoročne potrebe. Isti ratifikuje lokalni parlament, kao i nadležno Ministarstvo.

DOKUMENTA

>>IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2015.GODINU
>>PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2014.GODINU
>>IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2013.GODINU
>>IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2012.GODINU
>>IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2011.GODINU
>>O D L U K A o izboru Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“