Poštovani građani,

važna dokumenta o radu organa lokalne uprave u Bijelom Polju i učešću stanovništva u donošenju odluka možete pogledati u dolje navedenoj listi:

 

Zakon o finansiranju političkih partija (izvještaji)
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
("Službeni list CG – Međunarodni ugovori", br. 5/2008 od 7.08.2008. godine)...pdf
Ustav Crne Gore
(Službeni list Crne Gore, broj 1/2007 od 25.10.2007. god.)...pdf
Odluka o proglašenju Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Crne Gore
(Službeni list Crne Gore, broj 1/2007 od 25.10.2007. god.)...pdf
Ustavni zakon o izmjeni Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Crne Gore
(Službeni list Crne Gore, broj 80/2010 od 31.12.2010. god.)...pdf
Zakon o lokalnoj samoupravi...pdf
Zakon o finansiranju lokalne samouprave
("Službeni list RCG", br. 42/2003, 44/2003 i ‘’Službeni list CG’’ br. 5/2008 i 74/2010)...pdf
Statut Opštine Bijelo Polje...pdf
Poslovnik Skupštine Opštine...pdf
ETIČKI KODEKS izabranih predstavnika i funkcionera...pdf
ETIČKI KODEKS  lokalnih službenika i namještenika...pdf
Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova...pdf
Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje 
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)...pdf
Odluka o savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave...pdf
Odluka o stipendiranju redovnih studenata...pdf
Pravilnik o uslovima i postupku za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći...pdf
Odluka o lokalnim administrativnim taksama
Odluka o lokalnim komunlnim taksama
Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
Odluka o naknadama za korištenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje
Odluka o porezu na nepokretnosti
Odluka o visini naknade za ustupanje gradjevinskog zemljista na privremeno koriscenje
Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Bijelo Polje
Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista