Zahtjev

Izrada projekta AB-zida za sanaciju klizišta u cilju zaštite poslovno-stambene zgrade u ul.III Sandžačke brigade br.69 naselje Gornji Grad

12/20/2018
Obavještenje Izrada projekta AB-zida za sanaciju klizišta u cilju zaštite poslovno-stambene zgrade u ul.III Sandžačke brigade br.69 naselje Gornji Grad 12/26/2018
Ugovor