Zahtjev

Izrada revizije projekta rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci sa izradom javne rasvjete u dužini cca 1450,00m

12/21/2018
Obavještenje Izrada revizije projekta rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci sa izradom javne rasvjete u dužini cca 1450,00m 12/28/2018
Ugovor