Zahtjev

Izrada revizije glavnog projekta vodovoda Zaton za dionicu od stacionaže 4+717,00 do stacionaže 10+170,00 (Pašića Polje) dužine 5,45 km

02/05/2019
Obavještenje Izrada revizije glavnog projekta vodovoda Zaton za dionicu od stacionaže 4+717,00 do stacionaže 10+170,00 (Pašića Polje) dužine 5,45 km 02/11/2019 
Ugovor Izrada revizije glavnog projekta vodovoda Zaton za dionicu od stacionaže 4+717,00 do stacionaže 10+170,00 (Pašića Polje) dužine 5,45 km 02/15/2019