Zahtjev

Izrada projekta AB zida za sanaciju klizišta u cilju zaštite poslovno-stambene zgrade u ul. III Sandžačke brigade br.69 naselje Gornji Grad

02/06/2019
Obavještenje Izrada projekta AB zida za sanaciju klizišta u cilju zaštite poslovno-stambene zgrade u ul. III Sandžačke brigade br.69 naselje Gornji Grad 02/12/2019
Ugovor Izrada projekta AB zida za sanaciju klizišta u cilju zaštite poslovno-stambene zgrade u ul. III Sandžačke brigade br.69 naselje Gornji Grad 02/15/2019