Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas, da će se  provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata  koji ispunjavaju uslove javnog   konkursa koji  je Sekretarijat za lokalnu samoupravu     Opštine Bijelo Polje, dana 14.10.2019. godine objavio za radno mjesto: pomoćnik/ica sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu   održati dana 15.11.2019. godine (petak) u 11:00h, u prostoriji  br 41 koja se nalazi na trećem spratu zgrade Opštine.

Provjeru vrši Komisija pisanim testiranjem

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapredjenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje odnosno postavlja.

Izrada rada traje najduže 60 minuta.

Kandidat koji je ostvario više od 50 posto bodova na testu u pisanoj formi može pristupiti struktuiranom intervju.

Ukupan broj bodova na provjeri dobija se sabiranjem konačnog broja bodova dobijenih na testiranju u pisanoj formi i struktuiranom intervjuu.

Postupku provjere mogu  pristupiti samo kandidati sa  Liste kandidata  koji ispunjavaju uslove predmetnog konkursa .

- Mustajbašić Dina

- Kijamet Omer

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 069/875982