Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje podnijela je zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

 

Crna Gora

OPŠTINA BIJELO POLJE

-Sekretarijat za uređenje prostora

i održivi razvoj-

Br.06/8-17/12

Bijelo Polje, 14.05.2012.god.

 

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u Elaborat procjene uticaja u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj, Opštine Bijelo Polje , kancelarija broj 35, II sprat, radnim danima od 9 do 11 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj, teče od dana objavljivanja pa do 25.05.2012. godine.

Javna rasprava o predmetnom elaboratu održaće se u velikoj sali SO Bijelo Polje, dana 29.05.2012. godine, sa početkom u 12 časova.

 

SAMOSTALNI SAVJETNIK I

za zaštitu životne sredine

Danijela Lazarević, dipl.ing.tehn.