Upravni odbor JU Centra za sport i rekreaciju na sjednici održanoj 06.09.2019.godine u skladu sa  članom 13 i 14  Odluke o finansiranju sporta br 41/19 od 15.02.2019 godine., a na predlog Komisije za procjenu programa  utvrđivanja visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa, donosi sledeću:

O D L U K U

Kojom se jednoglasno usvaja Predlog odluke Komisije o sufinansiranju sportskih organizacija za 2019 godinu, i raspodjela sredstava se vrši na sljedeći način:

Prioritet za Opštinu Bijelo Polje imaju Fudbalski klub “Jedinstvo“ i Košarkaški klub „Jedinstvo“, odnosno klubovi kojima je Opština osnivač. UO Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje, na osnovu člana 3 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 236-1/19 odobrio je sredstva posebnom Odlukom u ukupnom iznosu 245.000,00 eura na sledeći način:

KLUBOVI

Odobrena finansijska sredstava za  sportske organizacije za 2019. godina.

UKUPNO

245.000,00

FK JEDINSTVO

135.000,00

KK JEDINSTVO (M i Ž)

110.000,00

UO Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje na osnovu člana 3 Pravilnika o bližim kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br.236-1/19 odobrio je sredstva organizacijama kojima je osnivač Opština Bijelo Polje posebnom Odlukom u ukupnom iznosu 70.000,00 eura na sledeći način:

KLUBOVI

Odobrena finansijska  sredstava za  sportske organizacije za  2019. godina.

UKUPNO

  70.000,00

OK JEDINSTVO

  40.000,00

RUKOMETNI KLUB JEDINSTVO

  30.000,00

Ekipni sportovi:

Na osnovu člana 4 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 236-1/19  UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava  na osnovu bodovanja (ukupno 650 bod - iznos boda 10,153 eura ) odobrio iznos  u visini od 6.600,00 eura odnosno 2 % što je prikazano u tabeli:

KLUBOVI

BODOVI

Odobrena finansijska sredstava za  klubove 2019 godina.

UKUPNO

650

6.600,00

OFK BORAC

394

4.000,00

FK METEOR

128

1.300,00

FK SJEVERNA ZVIJEZDA

128

1.300,00

Pojedinačni sportovi:

Na osnovu člana 4 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima br 236-1/19  UO JU Centra za sport i rekreaciju je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava,  na osnovu bodovanja (ukupno 2500 boda - iznos boda 10.56 eura ) odobrio iznos  u visini od 26.400,00 eura odnosno 8 % što je prikazano u tabeli:

KLUBOVI

BODOVI

Odobrena finansijska sredstava za  sportske organizacije za 2019 godina

UKUPNO

2500

26.400,00 eura

PSK CMILJAČE

435

 4.593,00

ŠK ROKADA

455

 4.803,00

DZUDO JEDINSTVO

351

3.706,00

BOKS FENIX

284

3.000,00

KARATE JEDINSTVO

217

2.292,00

SRK  SINJAVAC

123

1.300,00

DZUDO FAVORIT

351

3.706,00

STK  JEDINSTVO

284

3.000,00

UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava,a u skladu  člana  21 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama 236-1/19  sa ostvarenim bodovima manje od 100 raspodjeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura  na način prestavljeno u tabeli:            

KLUBOVI

BODOVI

 Odobrena finansijska sredstava za  sportske organizacije za 2019 godina  

UKUPNO

136

      2.000,00

FK SEDMICA

48

      1.000,00   

MFR MONTENEGRO FOCUS RACING

88

      1.000,00

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Cijeneći uslove iz Javnog konkursa za finasiranje i sufinasiranje Programa rada sportskih klubova za 2019.godinu Odluke o finasiranju sporta Bijelo polje br. 41/19 i Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finasijskih sredstava br. 236-1/19 i na osnovu predloga Komisije za procjenu programa utvrđivanja visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa, Upravni odbor JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje o svemu je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

Prioritet za Opštinu Bijelo Polje imaju Fudbalski klub „Jedinstvo“ i Košarkaški klub „Jedinstvo“ odnosno klubovi kojima je Opština osnivač. UO Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje na osnovu člana 3 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama odobrio je sredstva posebnom Odlukom u iznosu od 245.000,00 eura.

UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje na osnovu člana 3 Pravilnika o bližim kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava br.236-1/19 sportskim organizacijama odobrio je sredstva klubovima kojima je osnivač Opština Bijelo Polje posebnom odlukom u iznosu od 70.000,00 eura.

Na osnovu člana 4 i 23 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije dodjelio je sredstva u iznosu od 11.281,00 eura. Na osnovu bodovanja ekipni sportovi ostvarili su ukupno 501 bod. Vrijednost boda je utvrđena na osnovu kriterijuma iz člana 23 Pravilnika i iznosi 19.7 eura.

Na osnovu člana 4 i 22 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima  UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije odobrio sredstva od 26.400,00 eura. Na osnovu 8 bodovanih pojedinačnih  sportskih kolektiva ostvaren je sve ukupan bod 2.500 koji smo podijelili 26.400,00 i iznos kojeficijenta ( bod ) iznosi 10.56 eura.

Pravilnikom o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama uređen je postupak raspodjele sredstava kroz bod sistem. Pravo na sredstva imaju sportske organizacije koji su ostvarili 100 i vise bodova. Članom 21 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br 236-1/19 utvrđeno je da  Komisija za raspodjelu sredstava  može predložiti , program sportskog kolektiva koji je ostvario manje od 100 bodova sufinansira shodno članu 4 ovog Pravilnika posebnom Odlukom.

 

                                                                                                                      Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                                       Miloš Konatar


SKENIRANU ODLUKU MOŽETE PREUZETI OVDJE