Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje obavještava da će se održati okrugli sto u četvrtak 12. septembara, u  Bijelom Polju, u zgradi Opštine, sa početkom u 10.00h povodom kampanje za odgovorno držanje pasa.

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u saradnji sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja organizuje okrugli sto povodom kampanje za odgovorno držanje pasa.

Cilj kampanje je da ukaže na važnost bolje informisanosti i edukacije građana o temi napuštenih pasa sa fokusom na odgovorno držanje pasa. 

Na okruglom stolu će govoriti Ivan Ivanović i Vesna Radusinović iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Žarko Vučinić, predstavnik projekta “Podrška veterinarskom sektoru Crne Gore”, predstavnici lokalnih samouprava i ambasadori kampanje.

Pozivamo predstavnike medija, NVO organizacija i ostale zainteresovane da prisustvuju ovom događaju.

 

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

Opština Bijelo Polje