Od 28.05.-04.06.2020.godine doći će do totalne obustave saobraćaja na dijelu ulice Resničke od raskrsnice sa ulicom Kralja Nikole-semafori do raskrsnice prema Bogazu-dzamije u intervalu od 07-19h. lzmjena režima saobraćaja se vrši zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice dijela ulice Resničke.