Na osnovu člana 3 tačke 11 Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2020.godinu („Sl.list Crne Gore- opštinski propisi“, br.17/20) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj,

 O b a v j e š t a v a

Registrovane poljoprivredne proizvođače i zainteresovanu javnost, da je Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj donio Odluku broj 15-307/20-4881 od 10.06.2020.godine, kojom se prekida dalja realizacija mjere broj 11- Subvencija za nabavku deficitarne mehanizacije, zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za 2020.godinu,i završava se sa danom 10.06.2020.godine.Zahtjevi podnešeni nakon 10.06.2020.godine biće odbijeni.

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj


Na osnovu člana 3 tače 11 Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2020.godinu („Sl.list Crne Gore opštinski propisi“, br.17/20) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, donosi:

O D L U K U

  1. Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za 2020.godinu prekida se dalja realizacija mjere broj 11 –Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije- Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2020.godinu, i završava se danom 10.06.2020.godine.
  2. Zahtjevi podnešeni nakon 10.06.2020.godine biće odbijeni.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli i na sajtu opštine bijelopolje.co.me.

 O b r a z l o ž e nj e

Registrovani poljoprivredni proizvođači od dana 01.06.2020.godine, predaju zahtjeve sa neophodnom dokumentacijom za ostvarenje podrške za nabavku isključivo nove mehanizacije i opreme, u visini od 300€ od vrijednosti kupljene ili uvezene mehanizacije. Podržava se nabavka više primjeraka( mehanizacija, oprema i priključci) od minimalnih troškova uplate 300€, do maksimalnih 5000€. Maksimalni iznos finansijskih podsticajnih sredstava za kupovinu poljoprivredne mehanizacije- opreme, ne može biti veći od 1500€ po jednom poljoprivrednom gazdinstvu.

Kako je zbog velikog interesovanja i broja podnešenih zahtjeva došlo do utroška Budžetom planiranih sredstava za 2020.godinu, za podsticajnu mjeru broj 11–Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke, odnosno prekinuta je dalja realizacija mjere.

 

 Sekretar

Slobodan Jelić

 

Odluka o prekidu realizacije mjera broj 11. Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2020.godinu-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije...pdf